Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM

Het Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM, onderdeel van Maandag® Managed Services, vervult een centrale rol binnen IGOM. Vanuit het RMC IGOM wordt vormgegeven aan alle beleidsvelden van IGOM. De adviseurs van het RMC IGOM, ondersteunen het brede proces van mobiliteitsbevordering en loopbaanontwikkeling en zorgen ervoor dat het kennis- en kennissennetwerk binnen IGOM vergroot wordt. Daarnaast zijn de coördinator en de adviseurs verantwoordelijk voor het leggen van verbindingen tussen de IGOM organisaties om mobiliteit te bevorderen en het promoten van WIE (Wisselwerk in Expertise). Onderstaande diensten maken inmiddels essentieel onderdeel uit van het integraal personeelsbeleid van de IGOM-organisaties.

Loopbaanontwikkeling

IGOM helpt medewerkers bij het gericht vormgeven van hun loopbaan en biedt tal van mogelijkheden die bij kunnen dragen aan deze loopbaanontwikkeling. Kijk eens rond onder het tabblad medewerkers en ontdekt de toegelichte dienstverlening o.a. over de IGOM Academie, de mogelijkheid tot een vrijblijvend carrièregesprek, verwijzing naar Allesuitjezelf.nl (inclusief de Talentenspiegel) en meer…

Wil je meer informatie, klik dan hier! »

Carrièregesprek

Sta jij open voor een nieuwe uitdaging, een kortdurende klus bij een andere organisatie of wellicht een nieuwe structurele baan?
Twijfel je nog en zou je graag in gesprek gaan hierover?

IGOM biedt je een vrijblijvend carrièregesprek aan, als je werkzaam bent bij een van de aangesloten IGOM organisaties. We respecteren je privacy en geheel anoniem kunnen we samen kijken naar wat je wensen zijn en waarbij we je van dienst kunnen zijn met onze kennis en ervaring. Graag willen we je wegwijs maken in de mogelijkheden die IGOM heeft in het kader van jouw persoonlijke loopbaanwensen. Klik hier voor meer informatie! »

IGOM Academie want 'Uiteindelijk ben je nooit uitgeleerd'

Ontwikkelen door opleiden staat voor IGOM centraal. IGOM kijkt naar het thema opleiden vanuit duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling. De trainingen en masterclasses van IGOM zijn te volgen voor alle medewerkers van IGOM-organisaties. Tijdens de trainingen kunnen zij hun kennis en vaardigheden op tal van gebieden vergroten. De trainingen en masterclasses vergroten niet alleen de kennis van medewerkers, maar versterken ook het contact tussen de IGOM-collega’s vanuit het netwerk. Waardevolle kennis wordt zo ook tussen de organisaties gedeeld. RMC IGOM begeleidt de lopende trainingen, onderhoud relaties met de diverse opleiders, volgt de wensen en ontwikkelingen en richt zich hiermee op de inzet van een passend opleidingsaanbod.

Geïnteresseerd? »

StagePunt

IGOM wil jonge talenten enthousiasmeren voor een baan binnen de (semi-)overheid en organisaties met een stageopdracht in contact brengen met geschikte studenten. Speciaal hiervoor is een StagePunt ingericht, één aanspreekpunt voor de IGOM organisaties, opleidingsinstituten en potentiële stagiaires.

Meer over het Stagepunt »

Contactpersonen

Dit is de profielfoto van Masja Janssen-Lacroix en haar funtie is Manager RMC IGOM

Masja Janssen-Lacroix

Manager RMC IGOM

masja.janssen@maandag.nl

schaduw
Dit is de profielfoto van Petra Steenbakkers en haar functie is Mobiliteitsadviseur RMC IGOM

Petra Steenbakkers

Mobiliteitsadviseur RMC IGOM

petra.steenbakkers@maandag.nl

schaduw
Dit is de profielfoto van Rebecca van Bekhoven en haar functie is Mobiliteitsadviseur RMC IGOM

Rebecca van Bekhoven

Mobiliteitsadviseur RMC IGOM a.i.

rebecca.bekhoven@maandag.nl

schaduw
Dit is de profielfoto van Lynn Scharis en haar functie is Secretariaat RMC IGOM

Lynn Scharis

Secretariaat RMC IGOM

lynn.scharis@maandag.nl

schaduw
Dit is de profielfoto van Anneke Diederen en haar functie is Stagiaire RMC IGOM

Anneke Diederen

Stagiaire RMC IGOM

anneke.diederen@maandag.nl

schaduw

Kennisbevordering HR-medewerkers en management

De ontwikkelingen op het gebied van HRM en management gaan snel. Om de vakkennis van IGOM-managers op peil te houden, organiseert IGOM regelmatig workshops, werkconferenties en managementsessies. Stuk voor stuk inhoudelijke en praktijkgerichte bijeenkomsten rond actuele thema’s. De kennis die managers hier opdoen kunnen zij direct toepassen in de praktijk van de eigen organisatie.

WIE: online managementplatform

Naast het bevorderen van de arbeidsmobiliteit richt IGOM zich al geruime tijd op het versterken van het netwerk met een focus op organisatie- en afdelingsproblematieken. Een nieuw hulpmiddel dat managers en leidinggevenden helpt bij de uitwisseling van zowel capaciteit als kennis is WIE, Wisselwerk IGOM Expertise. Het is een digitaal informatie- en communityplatform van, voor en door managers uit de IGOM-organisaties. Door via WIE vraagstukken binnen het eigen netwerk op te lossen, blijven kennis en talenten behouden en wordt kwaliteit gewaarborgd.

Meer over het WIE-netwerk »

Netwerk- en imagoactiviteiten

IGOM bevordert en faciliteert op verschillende manieren het contact tussen medewerkers van de deelnemende organisaties onderling en presenteert IGOM richting onderwijs en de arbeidsmarkt. IGOM werkt continu aan haar eigen bekendheid. Pas als iedereen weet wat IGOM kan betekenen op het gebied van mobiliteit worden de mogelijkheden ten volle benut.

Netwerken en kennisdelen

De kracht van IGOM is de gebundelde expertise van 33 organisaties in Zuid- en Midden Limburg. Via stuurgroepvergaderingen, werkgroepen, netwerkbijeenkomsten, ambassadeursbijeenkomsten en managementsessies wordt die kracht benut en versterkt. Deelnemende medewerkers en leidinggevenden doen volop kennis op en de bijeenkomsten hebben een belangrijke netwerkfunctie. Deelnemers leren van elkaars ervaringen en ontdekken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Communicatie richting onderwijs en arbeidsmarkt

Juist nu Zuid- en Midden Limburg bovengemiddeld vergrijst en ontgroent is het van essentieel belang om de IGOM-organisaties aantrekkelijk te positioneren op de arbeidsmarkt. Met gerichte imago-activiteiten promoot IGOM het werken bij overheid en semi-overheid in de regio. Bijzondere aandacht gaat uit naar contacten met opleidingsinstituten en studenten.

Week van de Mobiliteit

IGOM en LIFT organiseerden 3 x de Week van de Mobiliteit in de afgelopen jaren. Een unieke kans voor medewerkers om 1 dag bij een andere organisatie een kijkje in de keuken te nemen. De laatste Week van de Mobiliteit werd gekoppeld aan de Week van de Realiteit, waarbij studenten ook een kans kregen om een dag aan het werk te gaan in hun toekomstige droombaan!

Week van de Realiteit! Vooroordelen?

De werkelijkheid is meestal leuker!! In samenwerking met mobiliteitsnetwerk Lift organiseerde IGOM de Week van de Realiteit. IGOM vindt het heel belangrijk óók studenten de mogelijkheid te bieden om kennis te maken met diverse Limburgse overheden. Onder de noemer ‘de Week van de Realiteit’ geeft IGOM studenten de mogelijkheid om te bekijken hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat bij deze werkgevers. Een unieke kans voor studenten!

Wilt u inzicht in onze volledige dienstverlening? Deze treft u aan in WIE, het digitale platform van IGOM voor kennisdeling en uitwisseling.

Meer weten over het RMC?

Op IGOM.nl vindt u achtergrondinformatie en een overzicht van actuele vacatures binnen de IGOM-organisaties. Met gerichte vragen kunt u terecht bij het Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM.

het email icooninfo@igom.nl
een icoon van een telefoon 088 – 622 73 00