Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM

Het Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM, onderdeel van Start People, vervult een centrale rol binnen IGOM. Vanuit het RMC IGOM wordt vormgegeven aan alle beleidsvelden van IGOM. De adviseurs van het RMC IGOM, ondersteunen het brede proces van mobiliteitsbevordering en zorgen ervoor dat het kennis- en kennissennetwerk binnen IGOM vergroot wordt. De netwerkmakelaar, verbonden aan het RMC IGOM, is verantwoordelijk voor het leggen van verbindingen tussen de IGOM organisaties om mobiliteit te bevorderen en het promoten van WIE (Wisselwerk in Expertise). Onderstaande diensten maken inmiddels essentieel onderdeel uit van het integraal personeelsbeleid van de IGOM-organisaties.

Loopbaanadvies

IGOM helpt medewerkers bij het gericht vormgeven van hun loopbaan. IGOM biedt tal van tools om tegemoet te komen aan je ontwikkeling. Op deze pagina vind je een uitgebreid aanbod waaronder Meesterinjewerk.nl (inclusief de Talentenspiegel, voorheen de Loopbaanscan), De Leerkaart, Loopbaanworkshops en meer…

Wil je meer informatie, klik dan hier! »

Loopbaanoriëntatie

Via IGOM kunnen medewerkers diverse workshops volgen. Het betreft korte, praktische loopbaanworkshops, vol nieuwe inzichten rond het thema loopbaanoriëntatie.

Meer over de Loopbaanworkshops »

Talentenpool

Een aanvullende dienstverlening, in overleg met organisaties, voor boventalligen die op zoek moeten naar een nieuwe uitdaging buiten de eigen organisatie.

Stagecoördinatiepunt

IGOM wil jonge talenten enthousiasmeren voor een baan binnen de (semi-)overheid en organisaties met een stageopdracht in contact brengen met geschikte studenten. Speciaal hiervoor is een stage coördinatiepunt ingericht, één aanspreekpunt voor de IGOM organisaties, opleidingsinstituten en potentiële stagiaires.

Meer over het Stagecoördinatiepunt »

Contactpersonen

Masja Janssen-Lacroix

Projectcoördinator IGOM

majanssen@startpeople.nl

schaduw

Petra Steenbakkers

Projectadviseur IGOM

psteenbakkers@startpeople.nl

schaduw

Dorine Jansen

Projectadviseur IGOM

djanssen@startpeople.nl

schaduw

Nicole Conemans

Projectmedewerker IGOM

nconemans@startpeople.nl

schaduw

Daniëlle Slangen

Netwerkmakelaar IGOM

dslangen@startpeople.nl

schaduw

Kennisbevordering HR-medewerkers en management

De ontwikkelingen op het gebied van HRM en management gaan snel. Om de vakkennis van IGOM-managers op peil te houden, organiseert IGOM regelmatig workshops, werkconferenties en managementsessies. Stuk voor stuk inhoudelijke en praktijkgerichte bijeenkomsten rond actuele thema’s. De kennis die managers hier opdoen kunnen zij direct toepassen in de praktijk van de eigen organisatie.

WIE: online managementplatform

Naast het bevorderen van de arbeidsmobiliteit richt IGOM zich al geruime tijd op het versterken van het netwerk met een focus op organisatie- en afdelingsproblematieken. Een nieuw hulpmiddel dat managers en leidinggevenden helpt bij de uitwisseling van zowel capaciteit als kennis is WIE, Wisselwerk IGOM Expertise. Het is een digitaal informatie- en communityplatform van, voor en door managers uit de IGOM-organisaties. Door via WIE vraagstukken binnen het eigen netwerk op te lossen, blijven kennis en talenten behouden en wordt kwaliteit gewaarborgd.

Meer over het WIE-netwerk »

Netwerk- en imagoactiviteiten

IGOM bevordert en faciliteert op verschillende manieren het contact tussen medewerkers van de deelnemende organisaties onderling en presenteert IGOM richting onderwijs en de arbeidsmarkt. IGOM werkt continu aan haar eigen bekendheid. Pas als iedereen weet wat IGOM kan betekenen op het gebied van mobiliteit worden de mogelijkheden ten volle benut.

Netwerken en kennisdelen

De kracht van IGOM is de gebundelde expertise van 35 organisaties in Zuid- en Midden Limburg. Via stuurgroepvergaderingen, werkgroepen, netwerkbijeenkomsten, ambassadeursbijeenkomsten en managementsessies wordt die kracht benut en versterkt. Deelnemende medewerkers en leidinggevenden doen volop kennis op en de bijeenkomsten hebben een belangrijke netwerkfunctie. Deelnemers leren van elkaars ervaringen en ontdekken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Communicatie richting onderwijs en arbeidsmarkt

Juist nu Zuid- en Midden Limburg bovengemiddeld vergrijst en ontgroent is het van essentieel belang om de IGOM-organisaties aantrekkelijk te positioneren op de arbeidsmarkt. Met gerichte imago-activiteiten promoot IGOM het werken bij overheid en semi-overheid in de regio. Bijzondere aandacht gaat uit naar contacten met opleidingsinstituten en studenten.

Week van de Mobiliteit

In samenwerking met mobiliteitsnetwerk Lift organiseert IGOM sinds enige tijd de Week van de Mobiliteit. Medewerkers wisselen voor één dag van baan en krijgen zo de kans om bij een andere werkgever rond te kijken. Op een laagdrempelige manier wordt de bewustwording rond arbeidsmobiliteit vergroot, de ervaringswereld verbreedt en het netwerk van de deelnemers versterkt.

Week van de Realiteit! Vooroordelen?

De werkelijkheid is meestal leuker!! In samenwerking met mobiliteitsnetwerk Lift organiseerde IGOM de Week van de Realiteit. IGOM vindt het heel belangrijk óók studenten de mogelijkheid te bieden om kennis te maken met diverse Limburgse overheden. Onder de noemer ‘de Week van de Realiteit’ geeft IGOM studenten de mogelijkheid om te bekijken hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat bij deze werkgevers. Een unieke kans voor studenten!

Wilt u inzicht in onze volledige dienstverlening? Deze treft u aan in WIE, het digitale platform van IGOM voor kennisdeling en uitwisseling.

Meer weten over het RMC?

Op IGOM.nl vindt u achtergrondinformatie en een overzicht van actuele vacatures binnen de IGOM-organisaties. Met gerichte vragen kunt u terecht bij het Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM.

info@igom.nl
045 - 560 80 40