logo van de igom academie

'Uiteindelijk ben je nooit uitgeleerd'. Maak gebruik van de IGOM-Academie!

Ontwikkelen door opleiden staat voor IGOM centraal. Beroepen veranderen in rap temp. Ook binnen de overheid. De overheid krijgt er nieuwe taken bij en dat stelt andere eisen aan haar medewerkers. Opleiden neemt daardoor een steeds prominentere plaats in.

IGOM kijkt naar het thema opleiden vanuit duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling. De uitdagingen voor organisaties is enerzijds om interne kennis te vergroten en vooral om competenties verder te ontwikkelen en talent van medewerkers maximaal te benutten.

foto academie

Divers cursus- & masterclass aanbod

De trainingen en masterclasses van IGOM zijn te volgen voor alle medewerkers van IGOM-organisaties. Tijdens de trainingen kunnen zij hun kennis en vaardigheden op tal van gebieden vergroten. Van een workshop ‘Verbinden’ of ‘Helder schrijven’ tot trainingen ‘Projectmatig werken’ en meer …. De trainingen en masterclasses vergroten niet alleen de kennis van medewerkers, maar versterken ook het contact tussen de IGOM-collega’s vanuit het netwerk. Waardevolle kennis wordt zo ook tussen de organisaties gedeeld. Medewerkers die gebruik willen maken van het cursusaanbod kunnen terecht bij de IGOM-ambassadeur uit hun organisatie of op IGOM.nl. Hierop is alle informatie over het trainingsaanbod terug te vinden.

Direct naar de IGOM-Academie!