schaduw

Nieuws:

BsGW, nieuw IGOM lid!

Door: Dorine Janssen | 6 juli 2017 - 10:30
BsGW, nieuw IGOM lid!

Per 1 juni jl. neemt BsGW deel aan het samenwerkingsverband IGOM.BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen van 30 van de 33 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg. BsGW voert namens deze partijen de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen uit. Ook stelt BsGW de hoogte van de WOZ-waarde vast voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

 
Vanaf 1 juni samen kennis delen, leren, netwerken! We heten HR, management en medewerkers alvast van harte welkom. Op korte termijn wordt iedereen geïnformeerd over de voordelen die dit samenwerkingsverband voor je heeft of voor jou kan hebben in de toekomst .