Logo ISD Bol
ISD Bol

ISD BOL "maakt werk van mensen"

De intergemeentelijke sociale dienst (ISD BOL) voert voor de gemeenten Brunssum en Landgraaf de Participatiewet uit. ISD BOL begeleidt mensen naar duurzame arbeid, verstrekt uitkeringen en geeft zorg en begeleiding. De dienst ontwikkelt zich gestaag naar een professionele, klantgerichte, effectieve, efficiënte en innovatieve organisatie.

Ons doel is om, steeds uitgaand van de eigen verantwoordelijkheid, zo min mogelijk mensen afhankelijk te laten zijn of worden van een uitkering. Daarbij staat een zo snel mogelijke toeleiding naar duurzame arbeid centraal. Als dat niet of niet direct mogelijk is verstrekken we, snel, met respect en op rechtmatige wijze, een uitkering en geven de juiste zorg en begeleiding. Maatwerk en een coachende opstelling zijn bij dit alles sleutelwoorden.

Nieuwste vacatures

Inkomensconsulent (2 fte)

Inkomensconsulent (2 fte)

Contactinformatie

Bezoekadres
Lindeplein 1
6444AT BRUNSSUM

Postadres
Lindeplein 1
6444AT BRUNSSUM

telefoon045-5253747
emailinfo@isdbol.nl
websitewww.isdbol.nl