schaduw
Logo ISD Bol
ISD Bol

ISD BOL "maakt werk van mensen"

Vanaf 1 januari 2007 voert de intergemeentelijke sociale dienst (ISD BOL) de Wet werk en bijstand uit voor de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf. De dienst ontwikkelt zich gestaag naar een professionele, klantgerichte, effectieve, efficiënte en innovatieve organisatie. 

Ons doel is om, steeds uitgaand van de eigen verantwoordelijkheid, zo min mogelijk mensen afhankelijk te laten zijn of worden van een uitkering. Daarbij staat een zo snel mogelijke toeleiding naar duurzame arbeid centraal. Als dat niet of niet direct mogelijk is verstrekken we, snel, met respect en op rechtmatige wijze, een uitkering en geven de juiste zorg en begeleiding. Maatwerk en een coachende opstelling zijn bij dit alles sleutelwoorden. 

Contactinformatie

Bezoekadres
Lindeplein 1
6444AT BRUNSSUM

telefoon045-5253747
emailinfo@isdbol.nl
websitewww.isdbol.nl