Logo Rd4
Rd4

Over Rd4

Reinigingsdiensten Rd4 levert een kompleet pakket van diensten in afvalverwijdering en reiniging voor overheden, bedrijven, instellingen en particulieren in Limburg.

Rd4 werkt conform strenge milieu-eisen, waarbij gescheiden afvalinzameling en -verwerking, recycling en hergebruik vanzelfsprekend zijn. Door voortdurend te werken aan efficiëncy-verbetering heeft Rd4 voor haar opdrachtgevers kostenreducerende en milieubewuste oplossingen bereikt. De organisatie van Rd4 is goed gestructureerd en kenmerkt zich door een no nonsens aanpak van afvalverwijdering en reiniging.

Contactinformatie

Bezoekadres
Nijverheidsweg 4
6422PD HEERLEN

telefoon(045) 543 71 00
emailinfo@rd4.nl
websitewww.rd4.nl