schaduw
Logo Stadsregio Parkstad Limburg
Stadsregio Parkstad Limburg

Werkt aan een duurzaam vitale regio

De regio Parkstad Limburg bestaat uit acht gemeenten in het Zuidoosten van Limburg.
De regionale samenwerking Parkstad Limburg heeft een nieuwe wending gekregen. De acht gemeenten van Parkstad Limburg hebben eind 2013 voor een nieuwe samenwerkingsconstructie gekozen waarbij beleid en uitvoering gescheiden zijn. Hierdoor zijn de rollen van gemeenten, regio en provincie verschoven. IBA Parkstad pakt de transformatie van Parkstad op en zet de regio (inter)nationaal op de kaart.
 
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Stadsregio Parkstad Limburg wordt gewijzigd van een regeling van raden in een regeling van colleges. Daarmee doen de Parkstadgemeenten afstand van de plusstatus. Met de wijziging is er geen Parkstadraad meer en ligt de verantwoordelijkheid in de vernieuwde GR bij de wethouders van de gemeenten. Iedere wethouder heeft een thema in zijn of haar portefeuille en vertegenwoordigt dat thema in een bestuurscommissie. De bevoegdheden binnen deze thema’s (Ruimte, Mobiliteit, Economie/Toerisme en Wonen/Herstructurering) worden vastgelegd in het model van bestuurscommissies.
 
Regiobureau

In de nieuwe regionale samenwerking zijn de wethouders de spil en is het regiobestuur faciliterend. De samenwerkende wethouders richten zich primair op de thema’s wonen, economie en toerisme, ruimte en mobiliteit; de zogenaamde kernagenda die voor alle acht gemeenten geldt. Daarnaast is op vrijwillige basis, een flexibele inzet mogelijk op andere thema's. De wethouders worden ondersteund door een klein onafhankelijk regiobureau.

Contactinformatie

Bezoekadres
Kloosterweg 1
6412 CN HEERLEN

telefoon045 570 01 23
emailinfo@parkstad-limburg.nl
websitewww.parkstad-limburg.nl