Logo Stadsregio Parkstad Limburg schaduw
Stadsregio Parkstad Limburg

Werkt aan een duurzaam vitale regio

De regio Parkstad Limburg bestaat uit acht gemeenten in het Zuidoosten van Limburg.
De regionale samenwerking Parkstad Limburg heeft een nieuwe wending gekregen. De acht gemeenten van Parkstad Limburg hebben eind 2013 voor een nieuwe samenwerkingsconstructie gekozen waarbij beleid en uitvoering gescheiden zijn. Hierdoor zijn de rollen van gemeenten, regio en provincie verschoven. IBA Parkstad pakt de transformatie van Parkstad op en zet de regio (inter)nationaal op de kaart.
 
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Stadsregio Parkstad Limburg wordt gewijzigd van een regeling van raden in een regeling van colleges. Daarmee doen de Parkstadgemeenten afstand van de plusstatus. Met de wijziging is er geen Parkstadraad meer en ligt de verantwoordelijkheid in de vernieuwde GR bij de wethouders van de gemeenten. Iedere wethouder heeft een thema in zijn of haar portefeuille en vertegenwoordigt dat thema in een bestuurscommissie. De bevoegdheden binnen deze thema’s (Ruimte, Mobiliteit, Economie/Toerisme en Wonen/Herstructurering) worden vastgelegd in het model van bestuurscommissies.
 
Regiobureau

In de nieuwe regionale samenwerking zijn de wethouders de spil en is het regiobestuur faciliterend. De samenwerkende wethouders richten zich primair op de thema’s wonen, economie en toerisme, ruimte en mobiliteit; de zogenaamde kernagenda die voor alle acht gemeenten geldt. Daarnaast is op vrijwillige basis, een flexibele inzet mogelijk op andere thema's. De wethouders worden ondersteund door een klein onafhankelijk regiobureau.

Medewerkers bij Stadsregio Parkstad Limburg

Johan de Niet

Programmamanager Wonen

Johan de Niet

Programmamanager Wonen

Werken bij Parkstad betekent het inzetten van daadkracht en pragmatisme, niet blijven praten maar ook dóen.

Johan de Niet werkt sinds 1 december 2011 als Programmamanager Wonen bij Stadsregio Parkstad Limburg

Ik werk graag in een dynamische omgeving en die heb ik bij Parkstad gevonden. We werken namens en intensief samen met 8 gemeentes. Maar ook bijvoorbeeld met 11 corporaties en veel andere bedrijven en instellingen. Allemaal organisaties met hun eigen dynamiek en drijfveren. Dat maakt het werk bij Parkstad dus ook dynamisch: elke dag is anders.

Kernwoorden voor mezelf, maar ook voor de hele organisatie, zijn het verbinden van mensen en samenwerken. Samen zoeken naar de zaken waar je elkaar kunt vinden, dat drijft me, en niet te lang blijven hangen in het aanwijzen van elkaar verschillen. 

Werken bij Parkstad betekent het inzetten van daadkracht en pragmatisme, niet blijven praten maar ook dóen. De organisatie houdt zich steeds nadrukkelijker bezig met de uitvoering van programma's. De gemeenten voor wie wij werken, verwachten dat ook en volgen ons kritisch. Logisch: zij hebben voor thema's als wonen, economie en mobiliteit een deel van het werk op het niveau van de regio neergelegd. Dan moet je vooral aan hen laten zien dat je doet waarvoor je besteld bent. Laten zien dat dat werken op regionaal niveau voor die gemeenten extra waarde heeft. Voor de gemeenten, en daarmee dus ook voor de bewoners van die gemeenten. Want daar doen de gemeenten en dus ook Parkstad het voor! 

Contactinformatie

Bezoekadres
Kloosterweg 1
6412 CN HEERLEN

telefoon045 570 01 23
emailinfo@parkstad-limburg.nl
websitewww.parkstad-limburg.nl