schaduw
Logo Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM
Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM

StagePunt●

Het is nu juist van belang dat regionale overheden blijven investeren in de (toekomstige) instroom van nieuwe medewerkers, bijvoorbeeld juist via stages, gastcolleges, werkbezoeken en traineeplaatsen. Zo kan er ingespeeld worden op veranderingen in de markt en wordt de huidige student (toekomstige medewerker) bekend gemaakt met het werken bij een overheidsorganisatie. Elke IGOM organisaties is namelijk een aantrekkelijke en veelzijdige werkgever, alleen moet dat meer bekend gemaakt worden bij de toekomstige medewerkers.

Het bieden van stage-, trainee- en werkervaringsplaatsen is in principe een arbeidsmarktinstrument. Bijvoorbeeld om nieuwe starters te werven, de inzetbaarheid van uw eigen medewerkers te vergroten en om mee te werken aan re-integratie m.b.t. het bieden van een werkervaringsplaats. Dit laatste vergroot ook de maatschappelijke betrokkenheid.

Juist nu in de huidige ruimere arbeidsmarkt liggen kansen om aan te geven dat een IGOM organisatie díe aantrekkelijke en veelzijdige werkgever is. Dat beeld moet nu versterkt worden. Naast bijv. gastcolleges, het bieden van stageplaatsen , werkervaringsplekken (WEP) etc. is het van belang dat er verhalen vanuit de praktijk het beste verteld kunnen worden door de mensen die het ervaren hebben.

Het bieden van stage- en traineeplaatsen, WEP etc. zijn de perfecte arbeidsmarktinstrumenten om de huidige student te enthousiasmeren die wellicht jouw medewerker in de toekomst kan worden.

Indien je een stage-aanvraag bekend wil maken, plaats deze op de site (via de IGOM ambassadeur van je organisatie) en er wordt vanuit RMC IGOM actie op ondernomen. Voor meer info, neem contact op met;
Dorine Janssen, Projectadviseur / Stagecoördinator RMC IGOM, 088 – 622 73 00, info@igom.nl

Contactinformatie

Bezoekadres
Oliemolenstraat 60
6416 CB HEERLEN

telefoon088 – 622 73 00
emailinfo@igom.nl