schaduw
Logo Gemeente Venlo
Gemeente Venlo

Werken bij Gemeente Venlo

Stad Venlo
 
Venlo is een stad met ongeveer 100.000 inwoners en bestaat uit een fraaie historische binnenstad en een gevarieerd pallet aan dorpskernen en stadswijken.  Venlo is de goed bereikbare, levendige, dynamische centrumstad van Noord-Limburg in een groene plattelandsregio met ruim 285.000 inwoners en gelegen aan de Maas.
 
Venlo wordt gewaardeerd voor haar historische binnenstad, uitgebreide winkelaanbod en haar brede aanbod aan hoger onderwijsopleidingen. In de afgelopen jaren heeft de stad met name ingezet op de verdere verbreding van dit onderwijsaanbod, met name op het gebied van agribusiness en logistiek.
 
Venlo onderscheidt zich o.a. door haar keuze voor ‘gezonde groei’, heeft de ambitie om de gezondste stad (en regio) van Europa te zijn en haar inwoners een hoogwaardig en aantrekkelijke leefomgeving te bieden met volop ruimte en stedelijke voorzieningen. Regio Venlo heeft als eerste regio ter wereld het duurzaamheidsprincipe Cradle to Cradle (C2C) volledig omarmd en wil graag een voorbeeldfunctie vervullen op dit gebied.
 
Zie voor meer informatie www.venlo.nl

Gemeentelijke organisatie
 
De gemeente Venlo is een moderne, ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is en bouwt aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De ontwikkeling is gericht op verbetering van de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, klantgerichter opereren, meer integraal werken en meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de medewerkers te geven. Daarnaast worden antwoorden geformuleerd op de uitdagingen van verdergaande regionalisering, decentralisaties, voortdurende eisen aan efficiency en effectiviteit en de eisen van een nieuwe generatie werknemers en burgers.
 
Betere samen­werking en dienstverlening krijgen een extra impuls door het nieuwe gemeentelijke stadskantoor dat eind 2015 gereed zal zijn. De inwoners maken dan ook tastbaar mee hoe de organisatie zich wil presenteren: transparant, toegankelijk, efficiënt en met menselijke maat.

Besturingsfilosofie

Hier vindt u de nieuwe besturingsfilosofie van de gemeente Venlo. Daarin vertellen we u hoe we omgaan met elkaar en met onze omgeving. Wat we belangrijk vinden en hoe we in de wereld staan. Wat onze waarden zijn en wat ons drijft. Dit alles gebaseerd op de zeven pijlers van cradle to cradle die we hebben vertaald naar zeven uitgangspunten van sturing en organisatie. Rode draad daarbij is loslaten en ruimte geven, aan mensen en hun ideeën.

Besturingsfilosofie van de gemeente Venlo

Nieuwste vacatures Alle vacatures »

Coördinator Sociaal Wijkteam

Coördinator Sociaal Wijkteam

Inkomensconsulent

Inkomensconsulent

Contactinformatie

Bezoekadres
Garnizoenweg 3
5928 NA VENLO

telefoon14 077
emailvooruit@venlo.nl
websitewww.venlovooruit.nl