schaduw
Logo BsGW
BsGW

Over BsGw

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen van 30 van de 33 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg. BsGW voert namens deze partijen de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen uit. Ook stelt BsGW de hoogte van de WOZ-waarde vast voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Samenwerking in BsGW biedt de deelnemende gemeenten en het waterschap veel voordelen: werk wordt niet meer dubbel gedaan en de belastingheffing wordt efficiënter en dus op den duur goedkoper. Daarnaast biedt dit samenwerkingsverband een verdergaande digitalisering om burgers en bedrijven beter te bedienen, zoals dat van de uitvoeringsprocessen van lokale overheden wordt verwacht.

De organisatie
De organisatie heeft een bedrijfsmatig karakter gekenmerkt door een cultuur van resultaatgerichtheid, continu verbeteren, transparantie, samenwerking en leiderschap met ‘lef’. De bestuurlijke aansturing is op hoofdlijnen en op afstand, waarbij de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie zijn belegd.

BsGW heeft een modern front-office concept. De organisatie gelooft in digitale dienstverlening en voert deze ver door in haar processen. Een groot voordeel hiervan is dat de service aan de burger kan worden vergroot.

De accenten in de vakgebieden liggen op het terrein van lokale belastingen, ICT, automatisering, gegevensverwerking, klantcontacten, financiën en de reguliere management en ondersteunende taken in een organisatie.

Directeur van BsGW is de heer drs. Jan Willemsen.

Welkom bij BsGW

Nieuwste vacatures

Concernjurist / FG

Concernjurist / FG

WOZ taxateur

WOZ taxateur

Contactinformatie

Bezoekadres
Kerkeveldlaan 2
6042 JX ROERMOND

Postadres
Postbus 1275
6040 KG ROERMOND

telefoon088 – 8420444
emailinfo@bsgw.nl
websitewww.bsgw.nl