Logo Gemeente Kerkrade schaduw
Gemeente Kerkrade

Veranderen, vernieuwen, maar bovenal vooruitzien

Kerkrade mooier door minder.

De klankstad Kerkrade telt bijna 46.000 inwoners en is daarmee een van de grotere steden in Limburg. Als grensgemeente werkt zij nauw samen met Duitse buurgemeenten. Bijzonder is de formele publiekrechtelijke samenwerking met de stad Herzogenrath, onder de naam Eurode, maar ook is zij een wezenlijke partner in Parkstad Limburg. Een samenwerkingvorm met nog 7 andere gemeenten in Oostelijk Zuid-Limburg gericht op regionale, economische structuurversterking. Deze regio is binnen Nederland dé voorloper inzake de problematiek van krimp, ontgroening en vergrijzing.

Het is een strategische uitdaging om van dit “nadeel” een voordeel te maken. De gemeente staat voor grote herstructureringsopgaven op diverse beleidsterreinen. Met behoud van de specifieke identiteit en met oog voor de menselijke maat gaat Kerkrade die uitdaging aan.

Nieuwste vacatures

Procesondersteuner, team Jeugdhulp

Medewerkers bij Gemeente Kerkrade

Nicole Podeszwa

Personeelsadviseur

Nicole Podeszwa

Personeelsadviseur

Ik vind het super dat interne mobiliteit bij gemeente Kerkrade zo gestimuleerd wordt.

Sinds begin 2014 (Jaar van de Mobiliteit!) bestaat er binnen de gemeente Kerkrade veel aandacht voor interne mobiliteit. Onder het motto 'Kennis Maken' en de naam 'Tijdelijke Taken' hebben medewerkers de mogelijkheid in een 'pilot-omgeving' tijdelijk en/of gedeeltelijk een andere functie te gaan vervullen.

Ik werkte voorheen bij het Burgerplein. Daar deed ik werkzaamheden aan de balie maar ook burgerlijke stand & back office werkzaamheden. Na negen jaar lang dit werk te hebben gedaan, had ik behoefte aan iets anders. Mijn interesse werd gewekt toen P&O kwam met het idee: Interne Mobiliteit. Eerst had ik nog geen idee welke kant ik op wilde. Daarom heb ik het functieprofielenboek bekeken om te zien wat me aansprak, daarbij heb ik nagedacht over mijn eigen interesses en heb de loopbaanscan van Igom gedaan. 

Er kwam vooral uit dat ik graag met mensen (samen) werk. En P&O werk sprak me aan. Toevallig kwam toen net de tijdelijke taak voor personeelsadviseur vrij." Ik ben toen bij Paula Diederich gaan navragen wat het P-adviseurs werk nu precies inhield. Ze heeft mij zo enthousiast gemaakt dat ik een sollicitatiebrief heb geschreven. Na het afleggen van een assesment, ben ik bij de afdeling P&O sinds 19 september 2011aan de slag mogen gaan. 

Aangezien ik nog niet alle competenties bezit, die van een P-adviseur verwacht wordt, ben ik begonnen aan de HBO-opleiding People & Business Management. Vier jaar lang zal ik twee avonden in de week naar school gaan. Het is wel pittig maar nog goed te doen en natuurlijk heel interessant.

Interne mobiliteit
Deze opleiding nu is echt een investering in mijn toekomst. Ik vind het super dat interne mobiliteit bij gemeente Kerkrade zo gestimuleerd wordt. De gemeente Kerkrade geeft mensen die zich verder willen ontwikkelen de kans iets heel anders te gaan doen.

Ik ben meer dan tevreden met de overstap die ik heb gemaakt. Het P&O werk bevalt goed, het is afwisselend en uitdagend, ik kom met allerlei verschillende mensen in aanraking en krijg veel informatie mee uit de hele organisatie. Ik werk als personeelsadviseur voor de Bestuursdienst en wordt daarin begeleid door mijn collega Paula. Mijn hoofdtaak is het management (gevraagd en ongevraagd) adviseren over personeelszaken. 

Contactinformatie

Bezoekadres
Markt 1
6461EC KERKRADE

telefoon14 045
emailgemeentehuis@kerkrade.nl
websitewww.kerkrade.nl