Achtergrondafbeelding met daarin een persoon die lenig is Achtergrondafbeelding met treinsporen Achtergrondafbeelding met daarin een schaakbord Achtergrondafbeelding met daarin verschillende stukken chocolade  Achtergrondafbeelding met daarin verschillende verdiepings trappen

IGOM: Delen van kennis, groei van mensen

Samen alles uit mensen en organisaties halen binnen de Zuid- en Midden Limburgse (semi-)overheid. IGOM bundelt de kracht, kennis en capaciteit van ruim 300 managers en 6.000 medewerkers in Zuid- en Midden Limburg. Maar liefst 33 aangesloten (semi-)overheidsorganisaties vormen samen het samenwerkingsverband IGOM. Al jaren een uniek samenwerkingsverband gericht op het optimaal functioneren van mensen en organisaties.

Focus op mensen

IGOM bevordert de mobiliteit van haar medewerkers door aandacht te besteden aan hun in-, door- en uitstroom. De IGOM-organisaties zorgen voor optimale employability van de medewerkers en regelen op efficiënte wijze, met behulp van contractpartners, de inhuur van flexkrachten, stagiaires en tijdelijke ondersteuning. Elke organisatie heeft één of twee contactpersonen Mobiliteit die als eerste aanspreekpunt fungeren. Het samenwerkingsverband streeft bovendien naar een éénduidige invulling van werkgeverschap en profileert zich als één aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt.

Focus op afdelingen en organisaties

Naast het functioneren van individuele medewerkers ligt de focus op het versterken van het netwerk en de organisaties en afdelingen die daartoe behoren. Door kennis, ervaring en vaardigheden uit te wisselen kunnen de IGOM-organisaties onderling knelpunten oplossen en kansen benutten. Via samenwerking op bestuurlijk, management- en medewerkerniveau kunnen oplossingen en capaciteitsvraagstukken binnen het eigen netwerk worden gevonden. Daarnaast speelt IGOM als overkoepelend orgaan steeds actiever in op ontwikkelingen als kostenbesparing, vergrijzing, kennisborging en kwaliteitshandhaving.

Werken bij IGOM

Heb jij je ideale baan al gevonden óf denk je dat er meer is? Zoek je nieuwe uitdagingen, persoonlijke groei, of juist een baan met iets meer stabiliteit?

IGOM is het antwoord op je vragen. De deelnemende IGOM organisaties werken samen met het doel om talenten van medewerkers te ontwikkelen en talentvolle ‘nieuwe’ medewerkers te werven. Het gezamenlijk streven van IGOM is om de talenten van hun medewerkers daar in te zetten waar ze het meest tot hun recht komen en waar de medewerkers optimaal inzetbaar zijn.

Vacatures voor banenzoekers

Zodra een organisatie besluit een vacature (met een minimale duur van 6 maanden) extern te plaatsen wordt deze zichtbaar voor je en kun je je belangstelling kenbaar maken. Vaak is dit nadat de reactietermijn voor IGOM medewerkers verstreken is. Deze medewerkers kunnen, als interne kandidaat, gebruik maken van de exclusieve afspraken en als eerste inzicht krijgen en solliciteren op vacatures bij de aangesloten organisaties. Maar ook voor jou als potentiële IGOM medewerker bieden de samenwerkende overheidsorganisaties volop kansen!

Stuurgroep IGOM

De stuurgroep handelt op basis van een beslissingsmandaat van de opdrachtgevers, vaart daarbij een koers die breed wordt gedragen en legt daarover verantwoording af in de vergaderingen met de contactfunctionarissen en/of rechtstreeks aan opdrachtgevers via rapportages;

  • De stuurgroep initieert en ontwikkelt beleid; fungeert met betrekking tot de algemene uitvoering als opdrachtgevers voor Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM; als controller voor de uitvoering van het contract en als collectieve belangenbehartiger.
  • RMC IGOM legt verantwoording af aan de stuurgroep, als intermediair tussen Maandag® Managed Services en opdrachtgevers.

Samenstelling stuurgroep

Voorzitter:
Bert Timmermans (Gemeente Bergen)

Overige leden:
Henry Reijnders (Gemeente Landgraaf), Pim Bellemakers (Gemeente Roermond), Manon Weijts (Veiligheidsregio Zuid Limburg) en als adviseur richting de stuurgroep neemt Masja Janssen-Lacroix deel aan de vergaderingen (manager RMC IGOM)

foto stuurgroep

Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM

Het Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM vervult een centrale rol binnen IGOM. Vanuit het RMC IGOM wordt vormgegeven aan alle beleidsvelden van IGOM.

De adviseurs van het RMC IGOM, ondersteunen het brede proces van mobiliteitsbevordering en zorgen ervoor dat het kennis- en kennissennetwerk binnen IGOM vergroot wordt.

Contactpersonen

Dit is de profielfoto van Masja Janssen-Lacroix en haar funtie is Manager RMC IGOM

Masja Janssen-Lacroix

Manager RMC IGOM

masja.janssen@maandag.nl

schaduw
Dit is de profielfoto van Petra Steenbakkers en haar functie is Mobiliteitsadviseur RMC IGOM

Petra Steenbakkers

Mobiliteitsadviseur RMC IGOM

petra.steenbakkers@maandag.nl

schaduw
Dit is de profielfoto van Rebecca van Bekhoven en haar functie is Mobiliteitsadviseur RMC IGOM

Rebecca van Bekhoven

Mobiliteitsadviseur RMC IGOM a.i.

rebecca.bekhoven@maandag.nl

schaduw
Dit is de profielfoto van Lynn Scharis en haar functie is Secretariaat RMC IGOM

Lynn Scharis

Secretariaat RMC IGOM

lynn.scharis@maandag.nl

schaduw
Dit is de profielfoto van Anneke Diederen en haar functie is Stagiaire RMC IGOM

Anneke Diederen

Stagiaire RMC IGOM

anneke.diederen@maandag.nl

schaduw

Meer informatie

Wilt u meer weten over IGOM? Op igom.nl vindt u informatie over de volledige dienstverlening van IGOM en het Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM en daarnaast een overzicht van actuele vacatures, klussen en stages binnen de IGOM-organisaties. Voor overige vragen kunt u terecht bij:

Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM
Oliemolenstraat 60
6416 CB Heerlen

een icoon van een telefoon088 - 622 73 00
een icoon van een emailinfo@igom.nl

Maandag® Managed Services

Maandag® Managed Services levert dienstverlening van op maat gemaakte HR oplossingen op het gebied van het uitbesteden van werving en selectie (RPO) en het proces beheer rondom externe inhuur (MSP)

De aangesloten IGOM-leden hebben ervoor gekozen om voor hun gehele proces rondom externe inhuur gebruik te maken van een Inhuurdesk (Managed Services Program /MSP). Maandag® Managed Services heeft dan ook de verantwoordelijkheid om 100% te voorzien in de vraag naar tijdelijk personeel voor alle segmenten: General Staffing, Specialized Staffing en Professional Staffing.

Maandag® Managed Services doet hiervoor zaken met verschillende leveranciers tegen gelijke voorwaarden. De Inhuurdesk is voor de IGOM Leden het enige loket naar de tijdelijke arbeidsmarkt, betreffende de inzet en inhuur van tijdelijk personeel in de ruimste zin van het woord. De Inhuurdesk verzorgt niet alleen, maar is ook verantwoordelijk voor het zoeken naar de juiste kandidaat door gebruik te maken van gecontracteerde leveranciers. En regelt daarnaast ook de volledige contract- en administratieve afhandeling (van aanvraag tot en met de geautomatiseerde betaling) door gebruik te maken van een Vendor Management Systeem (VMS).

Heeft u vragen over het proces of over de werking van het systeem, neem dan contact op met igom.managedservices@maandag.nl en wij helpen u graag verder.

Contactpersonen IGOM Inhuurdesk by Maandag® Managed Services

Dit is de profielfoto van Wim Hovens en zijn functie is Senior Programma Manager

Wim Hovens

Senior Programma Manager

wim.hovens@maandag.nl

schaduw
Dit is de profielfoto van Bart Molin en zijn functie is Accountmanager

Bart Molin

Accountmanager

bart.molin@maandag.nl

schaduw
Dit is de profielfoto van Bjorn Haan en zijn functie is Program Consultant

Bjorn Haan

Program Consultant

bjorn.haan@maandag.nl

schaduw
Dit is de profielfoto van Marjolein Huijts-Wigman en haar funtie is Program Consultant

Marjolein Huijts-Wigman

Program Consultant

marjolein.huijts@maandag.nl

schaduw

Start People, dé contractpartner voor (tijdelijk) personeel

Op het gebied van flexibel personeel t/m schaal 9 is Start People de flexpartner. De overige externe inhuur (inclusief ZZP) verloopt via de IGOM Inhuurdesk welke gefaciliteerd wordt door Maandag® Managed Services.

Start People is er van overtuigd dat werk waarde creëert voor iedereen. Wij helpen werkzoekenden, flexkrachten en werkgevers verder. In Nederland is Start People één van de grootste dienstverleners op het gebied van flexibele arbeid. Ben je werkgever en op zoek naar de juiste flexkracht, klik hier! Ben je werkzoekende, kijk dan hier voor meer (tijdelijke) banen bij IGOM!