stagiair onderzoek erosiebestrijding in Zuid-Limburg
Waterschap Limburg

WO   |   Maximaal €485   |   Stage   |   Flexibel   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 3-2-2019)

Word jij onze nieuwe stagiair(e) die onderzoek doet naar de erosiebestrijding in Zuid-Limburg?

 

 

Waterschap Limburg

Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland. Maar onze uitdagingen zijn groots. Dijkversterkingen, klimaatverandering, innovatie en duurzaamheid vormen de basis voor ons werk. Geen ander waterschap heeft een afwisselender gebied dan het onze: van zandgronden in het noorden tot het zuidelijke heuvelland.

 

Ga jij met ons de uitdaging aan om Limburg nog mooier te maken en waterklaar voor de toekomst? Ben jij flexibel, vernieuwend, omgevingsgericht? Duik dan in een toekomst bij Waterschap Limburg.

 

De stageopdracht:

Erosiebestrijding vormt een onderdeel van het thema wateroverlast. In het kader van kennisontwikkeling en het nagaan van de effectiviteit van (potentiële) maatregelen is (aanvullend) onderzoek belangrijk. Als student(e) kun je bij ons aan de slag met onderzoeksvragen op dit gebied, toelichting:

 

Veldmetingen verschillende parameters.

Tijdens een erosienormeringsonderzoek (1991- 1994) zijn metingen gedaan. De effecten op waterafvoer en bodemverlies van verschillende teelttechnische maatregelen zijn gemeten. Aan de hand van een model kan per stroomgebied de afvoer en sediment berekend worden. De resultaten zijn gebruikt om de wateroverlast en bodemerosie in een bepaald gebied te kunnen kwantificeren en hiervoor oplossingen te bedenken. Nog niet alle erosieremmende maatregelen, die toegepast kunnen worden door landbouwers, zijn gemeten. Er is ook vraag naar het kwantificeren van verschillende maatregelen, zoals groenbemester, directzaai en niet-kerende grondbewerking.

 

Veldmetingen bij andere gewassen

De teelttechnische maatregelen die gemeten zijn, zijn alleen toegepast bij maïs. Nu is de vraag wat het effect is van de erosieremmende maatregelen bij andere gewassen. Dit onderzoek kan bijvoorbeeld in samenwerking met Stichting Proefboerderij Wijnandsrade uitgevoerd worden.

 

Metingen bij neerslagbuien met verschillende herhalingstijden.

Tijdens het ENO zijn buien gemeten en/of gesimuleerd met herhalingstijd van 5 en 10 jaar. Door klimaatverandering worden hevigere buien verwacht. Er worden nieuwe veiligheidsnormen gesteld aan watersystemen. Daarom is het van belang om te kunnen berekenen of de regenwaterbuffers in het beheersgebied aan deze nieuwe normen voldoen. Daarbij speelt de vraag wat het gevolg is van een bui op de waterafvoer en het bodemverlies bij verschillende teelttechnische maatregelen.

 

 Wie zoeken wij?

Een student(e) die een universitaire opleiding volgt op het gebied van hydrologie, fysische geografie of geofysica, die voor de duur van 3 maanden stage willen lopen in de periode april – juni 2019.
Een student(e) die als leerdoel heeft het verrichten van onderzoeken, analyseren en verwerken van gegevens, rapporteren en het verzorgen van een lezing.
Iemand met kennis van proceswerkingen en relaties in een landschap, kennis van bodemtypen, grondgebruik, erosieverschijnselen en van modellen.
Veldwerkervaring (bemonsteringsplan maken, monster nemen, etc.)

 

Wat we je bieden:

Waterschap Limburg wil een proactieve en professionele autoriteit zijn op het gebied van waterstages op elk niveau in Limburg. Samen met externe partners staan wij voor praktijkontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van studenten en mensen die anderszins werkervaring willen opdoen. Onze taak is gericht op een effectieve dynamiek tussen theorie en praktijk en wij bieden graag een stimulerende, plezierige leeromgeving waarin iedere partij weet wat van elkaar te vragen en verwachten.

Wij geloven in het leren en ontwikkelen van mensen en zetten ons daar graag voor in.

 

Daarnaast bieden we een stagevergoeding van maximaal € 485,-

Het bedrag is gebaseerd op 30% van het wettelijk minimum loon afhankelijk van het aantal uren dat je stage loopt.

 

Geïnteresseerd?

Je gemotiveerde sollicitatie en CV ontvangen we graag vóór 4 februari 2019 via IGOM (www.IGOM.nl). Kijk voor meer informatie ook op www.waterschaplimburg.nl.

Competenties

Analytisch vermogen
Oordeelsvorming
Visie
Schriftelijke communicatie
Nauwkeurigheid
Resultaatgerichtheid

Contactpersoon sollicitatie

HRM WL
hrm@waterschaplimburg.nl

Contactpersoon vacature

HRM WL
hrm@waterschaplimburg.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op IGOM?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website