stagiar onderzoek kwaliteit waterbodems in regenwaterbuffers
Waterschap Limburg

WO   |   Maximaal €485   |   Stage   |   Flexibel   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 3-2-2019)

Word jij onze nieuwe stagiair(e) die onderzoek doet naar de kwaliteit van water en waterbodems in regenwaterbuffers?

 

 

Waterschap Limburg

Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland. Maar onze uitdagingen zijn groots. Dijkversterkingen, klimaatverandering, innovatie en duurzaamheid vormen de basis voor ons werk. Geen ander waterschap heeft een afwisselender gebied dan het onze: van zandgronden in het noorden tot het zuidelijke heuvelland.

 

Ga jij met ons de uitdaging aan om Limburg nog mooier te maken en waterklaar voor de toekomst? Ben jij flexibel, vernieuwend, omgevingsgericht? Duik dan in een toekomst bij Waterschap Limburg.

 

De stageopdracht:

Als waterschap willen wij wateroverlast tegengaan en worden o.a. regenwaterbuffers aangelegd. Deze vangen het water van verschillende herkomst en samenstelling op. Het is onduidelijk hoe de kwaliteit zich in de loop der jaren ontwikkelt en welk (positief of negatief) effect er op het watersysteem is. Als student(e) kun je bij ons met de onderstaande onderzoeksvragen aan de slag:

 

Aangroei en kwaliteit van waterbodems in regenwaterbuffers.

Hoeveel zwevend stof verzamelt zich in een buffer na een bepaalde bui?

Bestaat er een relatie tussen de aangroeisnelheid van de sedimentlaag en het bovenstrooms landgebruik?

Hoe lang duurt het voordat de buffer niet meer voldoet aan de gestelde opslagcapaciteit?

Is het mogelijk een algemene massabalans op te stellen voor zwevend stof in regenwaterbuffers in Zuid-Limburg?

Wat is de kwaliteit van (water)bodems in regenwaterbuffers?

Wat zijn de (nuttige) afzetmogelijkheden van het sediment in de regenwaterbuffers?

 

Kwaliteit en hoeveelheid zwevende stof en kwaliteit van het afgelaten water tijdens de leegloop van de buffers. Het afgelaten water bevat veel zwevende stof omdat de verblijfstijd te kort is voor sedimentatie hiervan.

Is er een verschil in waterkwaliteit tussen het uitstromende water en rechtstreeks afstromende neerslagwater?

Wat is de kwaliteit van het afgelaten water t.o.v. rechtstreeks afstromend water?

Heeft het afgelaten water een meetbare andere invloed op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater dan rechtstreeks afstromend water?

 

Invloed van regenwaterbuffers op nutriëntenstroom in een stroomgebied. Door de regenwaterbuffers wordt oppervlakkig afstromend water en slib tijdelijk opgevangen en de aanvoer naar het oppervlaktewater veranderd. Een bepaald deel van het aangevoerde zwevend stof verlaat de buffer echter weer vrij snel tijdens de ‘leegloopperiode’ en komt direct in het ontvangende oppervlakte water terecht. Het resterende deel blijft achter in de buffer.

Wat is de hoeveelheid aan- en afgevoerde nutriënten in een buffer?

Leidt de aanslag van regenwaterbuffers tot meetbare veranderingen van de nutriëntenhuishouding in een stroomgebied?

Is er een verschil meetbaar tussen ‘natte’ en droge buffers?

Wat zijn de gehalten aan gewassenbeschermingsmiddelen die de buffer in- en uitstromen?

Heeft het achtergebleven slib invloed op het ecosysteem in de regenwaterbuffer?

 

 Wie zoeken wij?

Een student(e) die een universitaire opleiding volgt op het gebied van milieukunde, hydrologie en/of fysische geografie, die voor de duur van 3 – 6 maanden stage willen lopen.
Een student(e) die als leerdoel heeft het verrichten van onderzoeken, verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens, rapporteren en presenteren.
Iemand met kennis en vaardigen op het gebied van hydrologie, waterkwaliteit, kwaliteitsnormen en berekeningen en statistiek.
Een student met rijbewijs B (wenselijk).

 

Wat we je bieden:

Waterschap Limburg wil een proactieve en professionele autoriteit zijn op het gebied van waterstages op elk niveau in Limburg. Samen met externe partners staan wij voor praktijkontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van studenten en mensen die anderszins werkervaring willen opdoen. Onze taak is gericht op een effectieve dynamiek tussen theorie en praktijk en wij bieden graag een stimulerende, plezierige leeromgeving waarin iedere partij weet wat van elkaar te vragen en verwachten.

Wij geloven in het leren en ontwikkelen van mensen en zetten ons daar graag voor in.

 

Daarnaast bieden we een stagevergoeding van maximaal € 485,-

Het bedrag is gebaseerd op 30% van het wettelijk minimum loon afhankelijk van het aantal uren dat je stage loopt.

 

Geïnteresseerd?

Je gemotiveerde sollicitatie en CV ontvangen we graag vóór 4 februari 2019 via IGOM (www.IGOM.nl). Kijk voor meer informatie ook op www.waterschaplimburg.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenties

Analytisch vermogen
Oordeelsvorming
Visie
Schriftelijke communicatie

Contactpersoon sollicitatie

HRM WL
hrm@waterschaplimburg.nl

Contactpersoon vacature

HRM WL
hrm@waterschaplimburg.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op IGOM?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website