projectleider brandveiligheid Groeven en Centrum Valkenburg
Gemeente Valkenburg aan de Geul

WO, HBO   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   36 uur
Solliciteer (t/m 20-10-2019)

De gemeente Valkenburg aan de Geul is een kleine dynamische gemeente met grote opgaven. Met een inwonersaantal van nog geen 17.000 inwoners behoren wij tot de kleinere gemeenten in het land. Dit staat in schril contrast met het aantal bezoekers dat jaarlijks naar onze gemeente komt. Met meer dan 1 miljoen overnachtingen en een veelvoud aan dagtoeristen kennen wij een dynamiek die niet te vergelijken is met andere gemeenten van vergelijkbare omvang. Dit zorgt voor een uitdagend takenpakket voor onze medewerkers.

 

Met het project (Brand)veilig Valkenburg beoogt de gemeente Valkenburg aan de Geul de groeven die commercieel of particulier worden geëxploiteerd en een  groot aantal panden in het centrum van Valkenburg op korte termijn extra onder de loep te nemen en waar nodig te laten verbeteren zodat deze (brand)veilig zijn en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Ondernemers/eigenaren worden daarbij bewust gemaakt van de mogelijke risico’s en worden vervolgens op een constructieve manier bewogen tot het nemen van passende maatregelen. Het project heeft tevens tot doel om te komen tot een passende vergunningsituatie, waarbij een integrale benadering wordt nagestreefd. In het kader van het project wordt een plan van aanpak opgesteld, dat in een periode van circa 2 jaar dient te worden uitgevoerd.

 

Plek binnen de organisatie

Je gaat werken bij het team Veiligheid Toezicht en Handhaving en bij het Team Vergunningen.

 

Het team Vergunningen beoordeelt vergunningaanvragen en verstrekt informatie over de relevante wet- en regelgeving aan burgers, bedrijven, (maatschappelijke) organisaties en (branche)verenigingen. Naast Wabo-vergunningaanvragen worden ook vergunningen op grond van de Drank- en Horecawet en de Omgevingsverordening beoordeeld. Hiertoe worden vergunningprocedures waar mogelijk op elkaar afgestemd en vindt integrale toetsing plaats. Voor elke aanvraag wordt een casemanager aangewezen die het gehele proces coördineert. Het team bestaat uit een twaalftal medewerkers en ressorteert direct onder een teamleider.

 

Handhaving is één van de middelen om de kwaliteit van wonen, leven en werken te behouden en te versterken. Het bestuur streeft naar een gestructureerd en integraal handhavingsbeleid, waarbij preventief beleid voorop staat. De inzet daarbij is om de betrokkenheid en het eigen verantwoordelijkheidsbesef van burgers te vergroten. Als preventieve inzet niet werkt, volgt handhaving. Om kwaliteit van de dienstverlening aan de burger te bieden is team overstijgend en multidisciplinair samenwerken binnen de gemeente en andere samenwerkingspartners noodzakelijk. Het team bestaat uit een vijftiental medewerkers en ressorteert direct onder een teamleider.

 

Wat ga je in deze functie doen?

Wij zoeken voor de periode van 2 jaar een nieuwe collega die de projectleiding op zich neemt. De werkzaamheden variëren van het inventariseren van dossiers, het begeleiden van de intern en extern deskundigen, het leiden van informatiebijeenkomsten tot het verkrijgen van input voor juridische handhavingsprocedures en het actualiseren van de vergunning situatie.

Deze tijdelijke opdracht behelst het controleren van groeven en  panden in het centrum van Valkenburg. Bij de controles moeten de hele objecten worden gecontroleerd op brandveiligheid. Op de begane grond veelal horeca een de bovengelegen verdiepingen woning en/opslag.  Een ander deel van de opdracht is het regisseren van maatregelen/vergunningprocedures om de (brand)veiligheid van de commercieel of particulier geëxploiteerde groeven  op een aanvaardbaar niveau te garanderen. 

 

Het uitvoeren van de volgende taken moet leiden tot realisatie van het resultaat:

 • opstellen van een realistisch projectplan inclusief projectplanning en kostenoverzicht
 • organiseren van de uitvoering
 • het aansturen van het projectteam waarin in ieder geval zitting hebben vergunningverleners, groevendeskundige, brandweer en medewerkers teams Veiligheid, Toezicht en Handhaving en Vergunningen
 • de bewaking van de voortgang
 • de bewaking van het budget
 • signaleren van eventuele projectrisico’s
 • per groeve/pand in het centrum: onderzoeken en bepalen wat er op deze locatie qua vergunningen e.d. nodig is, het verkennen van mogelijke oplossingen en het realiseren daarvan
 • het leggen en onderhouden van contacten met alle interne en externe stakeholders op ambtelijk als bestuurlijk niveau (zoals hulpdiensten, provincie Limburg, belangenorganisaties, externe adviseurs en rechthebbenden)
 • creëren van draagvlak bij interne en externe stakeholders
 • het verzorgen van voorlichting en presentaties over het project
 • rapporteren aan opdrachtgever

 

Wat vragen wij?

Wij zoeken iemand die uitblinkt in enthousiasme, flexibel en stressbestendig is  en kennis heeft van (brand)veiligheid en geldende wet- en regelgeving. Je hebt ervaring met bestuurlijk-politieke processen en verhoudingen en oog voor wederzijdse belangen. Jij bent iemand die in staat is het om het “ja, mits”-principe te hanteren en nadrukkelijk zoekt naar de ruimte binnen de regels. Netwerken en onderhandelen zitten in je bloed. Gelet op de diversiteit van de regelgeving is affiniteit met bestuursrecht gewenst.

 

Salaris en dienstverband

Het salaris bedraagt maximaal € 4.362,-  bruto per maand bij een dienstverband van 36 uren per week (schaal 10, norm 1 oktober 2019). Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget van

17,05 % bovenop het maandsalaris hetgeen je naar keuze kunt inzetten. Het betreft een tijdelijke ambtelijke aanstelling c.q. arbeidsovereenkomst voor de duur van twee jaar. Een mogelijkheid voor verlenging is niet uitgesloten.

 

Interesse?

Bij interesse kun je online solliciteren (korte motivatiebrief en CV) via onderstaande link uiterlijk op 20 oktober 2018.

 

Meer weten?

Wij informeren je graag uitgebreider over de functies. Daarvoor kun je contact opnemen met Bart Mennens, directeur. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt je terecht bij Ronald Wetzels, adviseur HR. Beide zijn te bereiken via telefoonnummer 14-043.

Competenties

Integriteit
Ondernemingszin
Creativiteit
Visie
Klantgerichtheid
Netwerken
Regisseren
Samenwerken
Resultaatgerichtheid

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op IGOM?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website