(plaatsvervangend) Voorzitter voor de commissie bezwaarschriften
Gemeente Roermond

WO   |   Regulier   |   Flexibel   |   0 uur
Solliciteer (t/m 19-12-2019)

Roermond vormt het bruisend hart van Limburg en is een stad vol ambitie! Dat proef je niet alleen in de gezellige historische binnenstad, maar ook binnen de gemeentelijke organisatie.

 

De commissie bezwaarschriften adviseert de gemeenteraad, het college of de burgemeester over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften (met uitzondering van zaken van het sociaal zekerheidsrecht). De commissie bezwaarschriften bestaat uit twee kamers: de Personeelskamer en de Algemene kamer. De Personeelskamer adviseert over rechtspositionele zaken. De Algemene kamer adviseert over omgevingsrecht, subsidierecht, Algemene Plaatselijke Verordening, algemene bestuursrechtelijke zaken en over alle overige bezwaarschriften die niet in de andere kamer behandeld worden. De secretaris van de commissie is uit de gemeentelijke organisatie toegevoegd.

 

 

 Bij de gemeente Roermond zijn we op zoek naar:

 

                 (plaatsvervangend) Voorzitter voor de commissie bezwaarschriften (v/m)

 

 

De hoorzittingen worden tweewekelijks op een dinsdagavond gehouden. Per zitting worden doorgaans maximaal drie zaken ingepland. Per vergadering bestaat de commissie uit een voorzitter en twee leden. De (plv) voorzitters en leden hebben bij toerbeurt zitting. Een commissielid wordt voor de zittingsduur van de raad benoemd.

 

 

Wat verwachten wij van u?

Van belangstellenden wordt verwacht dat zij:

• Een opleiding hebben gevolgd op hbo- of academisch niveau;

• Ervaring en actuele kennis hebben op het terrein van het algemeen en bijzonder bestuursrecht;

• Affiniteit hebben met het functioneren van het lokaal openbaar bestuur;

• Brede maatschappelijke betrokkenheid en ervaring hebben;

• Goede sociale, communicatieve en analytische vaardigheden hebben;

• Beschikken over een kritische houding en een oplossingsgerichte instelling;

• In staat zijn tot het vormen van een onafhankelijk oordeel;

• Geen deel uitmaken van, of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan;

• Ook voer je als professional geen juridische procedures tegen de gemeente.

 

 

Van de (plaatsvervangend) voorzitter wordt bovendien ervaring verlangd met het leiden van vergaderingen en het vermogen om bemiddelend op te treden.

 

 

Wat bieden wij?

Voor het bijwonen van de vergadering ontvangt de (plaatsvervangend) voorzitter een vergoeding van € 155,-. Deze vergoeding is exclusief eventuele reiskosten.

 

 

Interesse?

Wilt u meer weten over één van deze functies? Neem dan telefonisch contact op met de secretaris van de commissie bezwaarschriften: mevrouw Nadia Belabed, tel. 0475 – 359 230 (bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag) of per mail op nadiabelabed@roermond.nl.

 

 

Solliciteren?

Heeft u belangstelling voor deze functie, zorg dan dat we vóór 20 december a.s. een sollicitatiebrief van u hebben ontvangen. Stuur uw brief, vergezeld van uw curriculum vitae aan het college van Burgemeester en Wethouders van Roermond via www.igom.nl u dient hiervoor een account te hebben. Heeft u deze nog niet dan kunt u daar een aanmaken.

 

De sollicitatiegesprekken zullen in week 2 en 3 van 2020 worden gehouden. Gelieve hiermee rekening te houden in uw agenda. Benoeming geschiedt door het college van burgemeester en wethouders en zal plaatsvinden na overlegging van een verklaring omtrent het gedrag.

Bijlagen

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op IGOM?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website