Klantmanager WMO/Jeugd
Gemeente Stein

HBO   |   Maximaal €3929   |   Schaal 9   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 16-12-2019)

Dat maakt Stein voor mij…

 

Een flexibele en slanke organisatie die gericht is op samenwerking en waarin mens en organisatie kwantitatief en kwalitatief op orde zijn om de taken van nu en in de toekomst optimaal uit te voeren. Om dit te bereiken, bouwt de gemeente Stein aan een moderne en professionele organisatie. Hierin worden systemen, instrumenten en de organisatiecultuur afgestemd op de visie op de nieuwe organisatie. Onderlinge samenwerking vormt de basis voor goede dienstverlening richting inwoners en bedrijven van de gemeente Stein. Een volwassen organisatie waar je graag in wilt werken. Een gemeente waar je trots op bent!

 

Om ons hierin te ondersteunen zijn we voor ons team WMO, onderdeel van de afdeling Werk en Inkomen, op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van:

 

Klantmanager WMO/Jeugd (met de nadruk op WMO) (36 u/w)

 

Dit is een tijdelijke functie voor de duur van één jaar, met de mogelijkheid tot verlengen.

 

Algemeen.

Bij de uitvoering van de taken op het sociale domein staat het appel aan de eigen verantwoordelijkheid centraal. Om onze inwoners hierbij te helpen zetten we ons in, de zelfredzaamheid te vergoten. Jij als klantmanager WMO speelt hierin een belangrijke rol. Daarbij werken we kerngericht zodat onze medewerkers weten wat in de lokale situatie speelt en welke oplossingen in de maatschappelijke omgeving te vinden zijn. Als de oplossingen er niet of onvoldoende zijn bieden wij het vangnet op de grond van de regelingen op het vlak van werk, inkomensondersteuning, maatschappelijke participatie, maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg. Beoordelen wat onze inwoner nodig heeft in zijn of haar situatie ten aanzien van het kunnen participeren wordt jouw taak.

 

Werkzaamheden.

De allround klantmanager WMO/Jeugd verstrekt informatie en advies op het vlak van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. De klantmanager is verantwoordelijk voor het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het verstrekken van voorzieningen aan mensen met een beperking of een ondersteuningsbehoefte. Op grond van een melding beoordeelt de klantmanager of een keukentafelgesprek nodig is. In dat gesprek worden de omstandigheden van een inwoner in kaart gebracht op alle leefgebieden en wordt beoordeeld op welk vlak ondersteuning nodig is. Daarbij gaat het met name om de gebieden wonen, vervoer, hulp bij huishouden, begeleiding, persoonlijke verzorging en een deel van de jeugdzorg. Op grond van de bevindingen wordt getracht binnen de omgeving van de burger een oplossing te vinden. Als dat niet mogelijk is wordt een ondersteunende voorziening ingezet. De klantmanager vervult zowel taken op het gebied van de WMO/Jeugd alsook de Jeugdwet.

 

Hierbij vormt de klantmanager zoveel mogelijk zelf een oordeel over de situatie. Slechts als eigen oordeel niet mogelijk is wordt advies ingewonnen bij bijvoorbeeld een externe medisch adviseur. De grote uitdaging in het werk van de klantmanager WMO/Jeugd is het werken volgens de kanteling. Burgers verwachten ondersteuning van hun gemeente, maar die zal eerst proberen te bevorderen dat de burgers hun eigen maatschappelijke omgeving inzetten om hun probleem zelf op te lossen. Daarnaast is het belangrijk dat je de bevindingen goed kunt verwoorden en netjes kunt verwerken in de benodigde rapportages.

 

Wie zoeken wij?

 • Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding, aangevuld met relevante opleidingen en/of cursussen op het gebied van de AWBZ / WMO / AWB;
 • Je hebt aantoonbare en relevante werkervaring, bij voorkeur als consulent / klantmanager WMO;
 • Kennis van relevante wetgeving alsook van de doelgroep en ziektebeelden is noodzakelijk;
 • Je bent klantgericht;
 • Je bent sterk in samenwerken;
 • Je bent gericht op resultaat;
 • Ervaring met en kennis van de applicatie Civison Samenlevingszaken is een pré.

 

Wat bieden wij?

De functie is ingeschaald in schaal 9 (maximaal € 3.929,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Salarispeil 1 oktober 2019). Waarbij salariëring in overeenstemming met kennis en ervaring zal plaatsvinden, zijn de binnen de gemeentelijke overheid gebruikelijke arbeidsvoorwaarden van toepassing zoals:

 • Eindejaaruitkering;
 • Vakantiegeld;
 • Bijdrage in je ziektekostenverzekering;
 • Levensloopbijdrage;
 • Fiscaal gunstige uitruil van arbeidsvoorwaarden;
 • De mogelijkheid om bij bovenmatig functioneren in aanmerking te komen voor (tijdelijke/vaste) salaristoelagen tussen de 3 en 10%;
 • Wij vergoeden geen reiskosten woon- werkverkeer!

 

Sinds 1 januari 2017 beschikt de gemeente Stein over de mogelijkheden van een zogenaamd Individueel Keuze Budget Arbeidsvoorwaarden. Verlofrechten, de mogelijkheid ADV op te bouwen, pensioen- en collectiviteitsverzekeringen maken dit aantrekkelijke plaatje compleet.

 

Wij blijven investeren in onze nieuwe organisatie, waarbij het P&O-instrumentarium en de (lokale) arbeidsvoorwaardenregelingen nog meer worden afgestemd op de nieuwe resultaatgerichte organisatie.

 

Gemeente Stein investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Een betrokken en resultaatgerichte houding is vereist.

 

Meer informatie.

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met mevrouw Floor Sonnemans, Teamleider WMO/Jeugd, via het telefoonnummer 06-20875799.

Over de procedure en algemene informatie kun je terecht bij de heer Rob Nabuurs, HR-adviseur, via het telefoonnummer 046-4359314.

 

Solliciteren.

Een sollicitatiebrief met duidelijke motivatie voor de functie en voorzien van CV kun je tot en met maandag 16 december a.s., gericht aan het College van Burgemeester & Wethouders, mailen naar vacature@gemeentestein.nl o.v.v. Klantmanager WMO/Jeugd. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Competenties

Klantgerichtheid
Samenwerken
Resultaatgerichtheid

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op IGOM?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website