beleidsmedewerker Sociaal Domein en Sport (1 fte)
Gemeente Valkenburg aan de Geul

HBO   |   Regulier   |   Vast   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 10-8-2020)

Wij zoeken een nieuwe collega en bieden een uitdagende en dynamische functie in een werkomgeving waarin je jezelf geen moment zult vervelen.

 

Team Sociale ontwikkeling en Burgerkracht

Het team bestaat uit een zestal collega’s die zich bezighouden met de beleidsterreinen zorg en ondersteuning, werk en inkomen, onderwijs, sport, gezondheid, leefbaarheid en het versterken van het sociale voorzieningenniveau.

Burgerkracht, het mogelijk maken van burgerinitiatieven en het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving, is een belangrijk speerpunt.

In 2016 is de uitvoering van het Sociale Domein voor wat betreft  Participatie, Jeugd en WMO ondergebracht bij de uitvoeringsorganisatie Sociale Dienst Maastricht-Heuvelland.

Dit betekent dat we input leveren voor regionaal beleid sociaal domein en we vervolgens zorgen voor een  lokale invulling ervan met betrokken (sociale) partners en burgerparticipatie.

 

Wat ga je in deze functie doen?

Je gaat in ieder geval aan de slag met de thema’s sport, gezondheid, vrijwilligerswerk.

Afhankelijk van jouw kennis en ervaring komen daar andere taken bij.

Het team is volop in ontwikkeling en wil samen integraler en effectiever werken aan de belangrijke opgaven die er liggen. Dit betekent dat de functie dynamisch is, maar heeft in de kern dezelfde elementen. Jouw rol kan worden onderverdeeld in; beleidsontwikkeling, procesbewaking, beleidsevaluatie en netwerken.

 

Wie ben jij en wat vraagt de functie specifiek van jou?

Je vindt het leuk om in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving te werken. Je weet wat er speelt in de samenleving en waar politieke risico’s zitten. Je beschikt over de vaardigheden om bestuurders en culturele/ maatschappelijke organisaties te adviseren op het gebied van sociale vraagstukken. Jij bent iemand die snel contacten kan leggen met partijen/belanghebbenden en zorgt voor afstemming. Je kunt snel schakelen, prioriteiten stellen en hoofdlijnen vasthouden zonder de details te vergeten. Je bent enthousiast, benaderbaar, durft een afwijkende mening te hebben, maar brengt dit met tact en overtuigingskracht. Je kunt zowel mondeling als schriftelijk helder en compact standpunten en adviezen formuleren en motiveren. Zelfstandig kunnen werken en de verantwoordelijkheid nemen zit in je bloed.

Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau. Je hebt actuele kennis en ervaring over Sociale Domein en van relevante landelijke en (toegepaste) ontwikkelingen. Je hebt ervaring opgedaan in een vergelijkbare functie.

 

Salaris en dienstverband

Het salaris bedraagt maximaal € 4450,-  bruto per maand bij een dienstverband van 36 uren per week (schaal 10, norm 1 juli 2020). Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget van 17,05% bovenop het maandsalaris. Dit is een vrij besteedbaar budget waarmee je maandelijks flexibel keuzes maakt over hoe en wanneer je het budget inzet.

Aanvankelijk van kennis opleiding en ervaring kan een aanloopschaal-periodiek aan de orde zijn. Daadwerkelijke inpassing in de functieschaal vindt plaats als je alle taken volledig en conform de gestelde eisen kan uitoefenen. Voordat inpassing in de functieschaal aan de orde is, vindt een formele beoordeling plaats door de teamleider SOB Het betreft een arbeidsovereenkomst, zonder proeftijd voor de duur van één jaar. Bij goed functioneren wordt dit omgezet in een vast dienstverband.

 

Selectieprocedure

De eerste selectiegesprekken vinden plaats in week 34. Een assessment wordt ondersteunend ingezet om de mate waarin functie-, en organisatiecompetenties (in potentie) aanwezig zijn, te meten. Tevens worden de bevindingen uit het assessment gebruikt als basis voor ontwikkelmogelijkheden.

 

Interesse?

Bij interesse kun je online solliciteren (korte motivatiebrief en CV) via onderstaande link uiterlijk op  10 augustus 2020.

 

Meer weten?

Voor vragen kan contact worden opgenomen met teamleider Angelique van de Wouw (bereikbaar op 06-50168115), haar plaatsvervanger of HRM (bereikbaar via tel.14-043).

Competenties

Integriteit
Ondernemingszin
Creativiteit
Visie
Klantgerichtheid
Omgevingsbewustzijn
Regisseren
Samenwerken
Resultaatgerichtheid

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op IGOM?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Hoe heb je deze vacature gevonden? *
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website