Casemanager Jeugd
Gemeente Beek

HBO   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 16-8-2020)

Ondernemend Beek, dat is de gemeente Beek!

Ondernemend in de zin van een bedrijvige en economisch krachtige gemeente maar ook in bredere zin ondernemend. Beek staat open voor nieuwe ideeën, open voor (maatschappelijk) ondernemerschap, open naar bewoners, open naar de regio, open naar elkaar. Dat zijn de ingrediënten voor een veelzijdige en vitale gemeente en gemeentelijke organisatie.

Beek is trots op haar eigen identiteit, haar autonomie en haar hoge voorzieningenniveau. Beek werkt continue aan het optimaliseren van haar dienstverlening.

Om dit te kunnen realiseren werkt Beek resultaatgericht, en heeft ze goede arbeidsvoorwaarden, ruime opleidingsmogelijkheden en faciliteiten om flexibel te werken. Voor medewerkers biedt dit kansen voor persoonlijke ontwikkeling en een goede balans van werk en privé. WiI jij aan de slag in Beek? Reageer dan op onderstaande vacature.

 

De gemeente Beek bestaat uit een eenhoofdige directie (de gemeentesecretaris). Deze wordt ondersteund door de Directiesecretaris. De organisatie kent drie afdelingen: Ruimte, Samenleving en Bestuurs- en Managementondersteuning.

 

Voor de afdeling Samenleving zijn wij op zoek naar een:

 

CASEMANAGER JEUGD

(1 fte)

 

Wat houdt de functie in?

 • Je pakt meldingen en aanvragen Jeugdwet op en doet een goede integrale vraagverheldering; je voert gesprekken met jeugdigen en ouders die hulpvragen hebben, geeft informatie en advies, bepaalt of lichte professionele ondersteuning in het voorliggend veld of geïndiceerde jeugdzorg nodig is en je organiseert deze.
 • Je werkt samen met andere consulenten en ketenpartners, waarbij je kijkt naar de betrokkenheid en participatiemogelijkheden van de hulpvrager en/of de gezinssituatie en de mogelijke ondersteuning die nodig is voor kinderen in het gezin.
 • Je houdt goed zicht op het jeugdhulpaanbod en je geeft vanuit je praktijkervaring input aan de beleidsadviseurs over kwalitatief goede en efficiënte voorzieningen jeugdhulp.
 • Je versterkt je netwerk en neemt je positie in de keten in; daarbij versterk je eigen kracht en zelfregie.
 • Je stelt samen met betrokkenen het (gezins)plan op zodat afspraken voor iedereen helder zijn;
 • Je bent verantwoordelijk voor het onderbouwen en motiveren van een eventueel te verstrekken voorziening;
 • Je draagt zorg voor het opbouwen en onderhouden van een netwerk in de wijk;
 • Je levert een bijdrage in bezwaar- en beroepsprocedures;
 • Je voert regie in complexe casussen (meervoudige en multi-problematiek);
 • Je monitort de voortgang en uitvoering van de geïndiceerde jeugdzorg;
 • Je maakt een veiligheidsinschatting van de situatie en schakelt indien nodig met Veilig Thuis en/of de Raad voor de Kinderbescherming;
 • Je adviseert en ondersteunt de medewerkers uit het voorliggend veld en overige hulpverleners/ scholen in de buurt met betrekking tot casussen waarbij zij aanvullende expertise nodig hebben;
 • Je verricht overige binnen de afdeling voorkomende werkzaamheden.

 

Wat vragen wij van jou?

 • HBO opleidingsniveau;
 • Richting: Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening;
 • 1 - 2 (relevante) ervaringsjaren over een specialistische expertise op het terrein van Jeugd;
 • Je beschikt over aantoonbare recente en relevante werkervaring als Jeugdconsulent bij een gemeente of als Jeugdbeschermer/jeugdhulpverlener;
 • In bezit van registratie SKJ;
 • Kennis van en actief uitdragen van de methode 1Gezin1plan;
 • In staat om veiligheidsinschattingen te maken en bekendheid met het traject van Raadsmeldingen
 • Hoog verantwoordelijkheidsgevoel, in staat om als regisseur te fungeren in complexe casussen;
 • Ondernemend, in staat ‘out of the box’ te denken en te handelen en uit kostenbewustzijn;
 • Flexibiliteit qua werktijden, ook in geval van crises;
 • Kan 1ste medewerker en/of coördinator zijn van een specifiek taakveld;
 • Competenties: communiceren, plannen en organiseren, kwaliteitsbewustzijn, klant- en service gerichtheid, resultaatgerichtheid / realisatie van doelen, verzamelen van informatie, samenwerken, flexibiliteit, signaleren.

 

Wat bieden wij jou?

 • Een structurele functie, waarbij het eerste jaar wordt aangegaan met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Na een jaar functioneren zal op basis van de personeelsbeoordeling worden bezien of deze kan worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Een boeiende werkomgeving met een veelzijdig takenpakket.
 • Salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring: aanloopschaal 8 tussen € 2.459 - € 3.556, functionele schaal 9 tussen € 2.729 - € 4.008, uitloopschaal 10 tussen € 2.943 - € 4.450 bruto per maand (o.b.v. fulltime aanstelling, salaristabel per 1-7-2020).
 • Een 36-urige werkweek, eventueel aangevuld met gedeeltelijke ADV (38 uur per week) of volledige ADV (40 uur per week).
 • Het Individueel Keuze Budget (17,05%, t.b.v. uitruil van arbeidsvoorwaarden).
 • Pensioenopbouw bij het ABP.
 • Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.
 • Flexibele werktijden.

De gemeente Beek hanteert generieke functieprofielen. Op deze functie is het generieke functieprofiel van toepassing voor de Beleids-/Uitvoerend medewerker C. Voor meer informatie ga naar www.gemeentebeek.nl.

 

Wil je solliciteren?

Een psychologische test kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Inlichtingen over deze functie kunnen ingewonnen worden bij Chantal Karssemakers, sr Beleidsmedewerker Kwaliteit Jeugd (tel. 046 – 43 89 046 - 43 89 239).

Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie vóór 17 augustus a.s. digitaal te richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beek, via e-mail:

vacature1@gemeentebeek.nl

In week 35 wordt u nader geïnformeerd over de status van uw sollicitatie. De 1e ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 26 augustus.

Indien je geen automatische ontvangstbevestiging ontvangt, word je verzocht contact op te nemen met Linda Rössel, beleidsmedewerker P&O (tel. 046-43 89 283).

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op IGOM?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Hoe heb je deze vacature gevonden? *
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website