schaduw

Stage: onderzoek regionale klimaatverschillen
Waterschap Limburg

WO   |   Stage   |   Tijdelijk   |   36 uur
Solliciteer (t/m 31-12-2021)

Waterschap Limburg:

Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland, primair gericht op beheer en onderhoud van waterkeringen en het watersysteem in de gehele provincie. Onze uitdagingen zijn groots: dijkversterking, klimaatverandering, waterkwaliteit, innovatie en duurzaamheid. Ruim 300 collega’s zetten zich dagelijks in voor het waterbeheer, in een afwisselend gebied: van zandgronden in het noorden tot het zuidelijke heuvelland, van steden als Maastricht, Sittard, Roermond, Weert en Venlo tot agrarische gronden en natuurgebieden.

 

Voor het cluster Kaders & Ontwikkeling zoeken wij een stagiair(e).

 

Stageopdracht:

Het klimaat wordt extremer en geeft ons de komende decennia forse uitdagingen om wateroverlast en watertekort te beperken en de provincie klimaatadaptief in te richten en te beheren. Binnen Limburg zien we van oudsher regionale verschillen in neerslag en verdamping. Tijdens droogte merken we bijvoorbeeld dat in bepaalde regio’s het watertekort fors groter is dan in andere. Dat in Zuid-Limburg meer regen valt is grotendeels te verklaren door het reliëf. Voor andere verschillen is de oorzaak minder duidelijk en nog weinig onderzocht. Denkbare factoren die een rol spelen zijn geologie (leem, zand), reliëf (Heuvelland, Kempisch Plateau, Rijnterras, Maasdal), grondgebruik (bos, landbouw, water, bebouwing), hitte-eilanden (steden, bedrijventerreinen, industrie) etc. Interessant is ook of trends in grondgebruik, zoals het areaal bos en verstedelijkt gebied, een rol spelen.

 

De onderzoeksvraag is om een beeld te krijgen van verklarende factoren voor de regionale vochtverschillen in Limburg en eventuele trends hierin. Het onderzoek vindt plaats aan de hand van weergegevens, GIS-analyse en literatuuronderzoek, eventueel aangevuld met modelsimulaties. De resultaten leiden tot aanbevelingen voor nader onderzoek of voor concrete klimaatadaptieve maatregelen. De opdracht is om hierbij nadrukkelijk breed en over de grenzen heen te kijken.    

 

Stageperiode:

In overleg

 

Stageduur:

In overleg

 

Wie zoeken wij:

Een student(e) WO Meteorologie; Klimatologie;  Water, Science en Management;  Land Atmosphere Interactions; Earth System Sciences; Green Climate Solutions met als leerdoel:

  • Zelfstandig onderzoek opzetten en uitvoeren
  • Wetenschappelijk verantwoord omgaan met (model)resultaten
  • Rapporteren en presenteren
  • Resultaten vertalen in advies

 

Benodigde vaardigheden en vakkennis:

  • Analyseren en resultaten vertalen naar advies
  • Wetenschappelijk denk- en werkniveau
  • Kennis van meteorologie of klimatologie
  • Vaardig met weermodellen en GIS

 

Wat bieden wij je:

Waterschap Limburg is een proactieve en professionele autoriteit op het gebied van waterstages op elk niveau in Limburg. Samen met externe partners staan wij voor praktijkontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van studenten en mensen die anderszins werkervaring willen opdoen. Onze taak is gericht op een effectieve dynamiek tussen theorie en praktijk. We bieden een stimulerende, plezierige werk- en leeromgeving waarin verwachtingen en doelen voor alle betrokkenen duidelijk zijn. Wij geloven in het leren en ontwikkelen van mensen. Ook je persoonlijke ontwikkeling krijgt een boost bij ons waterschap!

 

De stagevergoeding is maximaal € 510,30 bij een fulltime dienstverband. Het bedrag is gebaseerd op 30% van het wettelijk minimum loon afhankelijk van het aantal uren dat je stage loopt.

 

Geïnteresseerd?

We vragen om je motivatie voor deze stage toe te lichten. We zijn benieuwd naar je inzichten en drijfveren! Motiveer ook in het bijzonder waarom een stage bij waterschap Limburg je aanspreekt. Welke affiniteit heb je met onze opgave?

Je motivatiebrief en CV ontvangen we graag via IGOM (www.IGOM.nl). Kijk voor meer informatie over Waterschap Limburg op www.waterschaplimburg.nl.

Competenties

Analytisch vermogen
Visie
Kwaliteitsgerichtheid
Nauwkeurigheid
Resultaatgerichtheid

Contactpersoon sollicitatie

HRM WL
hrm@waterschaplimburg.nl

Contactpersoon vacature

HRM WL
088-8890100
hrm@waterschaplimburg.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op IGOM?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Bron*

Hoe heb je deze vacature gevonden?
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website