schaduw

Bureauhoofd Buitendienst (M/V)
Gemeente Landgraaf

HBO   |   Maximaal €5169   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 2-8-2021)

 

                                     Ben jij de spontane en sociale collega die wij zoeken?

                               

                                De afdeling Beheer Openbare Ruimte is op zoek naar jou!

 

                                                 BUREAUHOOFD BUITENDIENST (M/V)

                                                 Structurele – Voltijdsfunctie 36h/week

 

Jij wordt ons nieuwe bureauhoofd en werkt direct onder het afdelingshoofd. Het afdelingshoofd begeleidt je in je werkzaamheden. Jij bent verantwoordelijk voor de medewerkers in de buitendienst. Hieronder vallen zowel de medewerkers van de algemene dienst, gedetacheerde medewerkers van o.a. WSP en medewerkers van het Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB). In totaal ca. 100 medewerkers

 

Jouw werkzaamheden vinden plaats op verschillende vlakken.

 

Personeel

 • Je hebt de dagelijkse aansturing over de uitvoerders, voormannen en de medewerkers in de buitendienst.
 • Je adviseert het afdelingshoofd over de tactische en operationele zaken, met betrekking tot de realisatie van het beheer openbare ruimte en projecten.
 • Je voert functionerings-, POP-, beoordelings- en voortgangsgesprekken met de medewerkers van de buitendienst.
 • Je adviseert en ondersteunt bij het aannemen van personeel.
 • Het begeleiden van de gedetacheerde medewerkers verloopt via jou en externe collega’s, zoals de jobcoach WSP en ontwikkelcoach MOB.
 • Je ziet toe op de ontwikkeling van de medewerkers, je stimuleert en enthousiasmeert ze en zorgt voor de juiste trainingen en opleidingen voor alle medewerkers van de buitendienst.

 

Communicatie

 • Je bent de vraagbaak en het baken van de buitendienst
 • Je organiseert periodiek het buitendienstoverleg en toolboxmetingen.
 • Je zorgt dat de gehele buitendienst toegang heeft tot alle relevante informatiestromen van de organisatie en informeert actief.
 • Je draagt zorg voor opdrachten, (aanbestedings-)adviezen, nota's en (beleids-)notities voor het onderdeel buitendienst.
 • Je informeert gevraagd en ongevraagd het afdelingshoofd over voortgang en resultaten.
 • Je bent aanspreekpunt voor externen, bestuur en collega' s m.b.t. de buitendienst en brengt informatie op de verschillende niveaus helder en begrijpelijk over aan de doelgroepen.

 

Afdeling

 • Je legt periodiek verantwoording af aan het afdelingshoofd en vervangt hem bij diens afwezigheid, participeert in interne en externe overlegstructuren.
 • Je gedraagt je als aannemer van de werkzaamheden en ziet toe op een optimale inzet/planning van medewerkers. Monitort de werkdruk, geeft oplossingsrichtingen aan voor verdere uitwerking/aanpassing en bespreekt dit met de opdrachtgever(s).
 • Je bewaakt en ziet toe op de realisatie van de doel- en taakstellingen van de afdeling.
 • Je ziet erop toe dat machines, gereedschappen en tractiemiddelen afgestemd zijn op de uit te voeren werkzaamheden, goed worden onderhouden en tijdig worden aangeschaft/vervangen en je ziet toe op de naleving van ARBO en veiligheidsvoorschriften.
 • Je ziet toe op een optimale benutting van de huisvesting en informeert de gebouwenbeheerder over uit te voeren onderhoud.

 

Financiën

 • Je bent budgethouder voor alle toebedeelde budgetten.
 • Je ziet erop toe dat alle dagelijkse inkopen schriftelijk worden verantwoord.

 

Wat verwachten wij van jou

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Feeling en ervaring met het werken met medewerkers met een sw-indicatie
 • Operationeel leidinggevende capaciteiten.
 • Een flexibele, collegiale en positief ingestelde houding met durf om vernieuwende ideeën naar voren te brengen.
 • Een vroege vogel zonder 9 tot 5 mentaliteit.
 • Communicatieve vaardigheden zowel naar collega's als naar externe klanten.
 • Aantoonbaar goede schriftelijke vaardigheden.
 • Vereiste competenties zijn: integer, verantwoordelijkheid, analytisch vermogen (probleem analyse), oordeelsvorming en klantgerichtheid.
 • B Rijbewijs

 

 Wat kunnen wij jou bieden

 • Afhankelijk van de opleiding en ervaring wordt het salaris bepaald op maximaal € 5169- bruto per maand (schaal 11) — salarispeil 1 oktober 2020.
 • Een Individueel Keuze Budget, waarbij je naast je salaris een budget opspaart bestaande uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levenslooptoelage en bovenwettelijk verlof, waarbij je zelf de keuze hebt wanneer je dit laat uitbetalen en/of gebruikt voor een van de mogelijke bestedingsdoeleinden
 • Een aanstelling voor onbepaalde tijd, eventueel voorafgegaan door een proefperiode

 

Wil je nog meer weten

Meer informatie over de inhoud van de functie kun je desgewenst inwinnen bij het hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, Tom Hanssen, telefoonnummer 045-5695470.

Als je vragen over de sollicitatieprocedure hebt, kun je contact opnemen met de P&O consulent,

Ger Logister, telefoonnummer 045-5695231.

 

 

Spreekt het bovenstaande jou aan? Stuur dan je CV met een korte motivatie en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! Reageren kan tot en met 2 augustus 2021.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Competenties

Flexibiliteit
Integriteit
Verantwoordelijkheid
Analytisch vermogen
Oordeelsvorming
Klantgerichtheid
Leidinggeven
Mondelinge communicatie
Schriftelijke communicatie

Contactpersoon sollicitatie

Ger Logister
P&O adviseur
045-5695231
gl1@landgraaf.nl

Contactpersoon vacature

Tom Hanssen
Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte
045-5695470
TH7@Landgraaf.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op IGOM?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Bron*

Hoe heb je deze vacature gevonden?
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website