schaduw

Beleidsontwikkelaar Natuur en Landschap
Gemeente Beekdaelen

HBO   |   Maximaal €5169   |   Schaal 11   |   Regulier   |   Vast   |   30 - 36 uur
Solliciteer (t/m 27-7-2021)

Gemeente Beekdaelen is de grootste plattelandsgemeente in Zuid  Limburg, met 15 unieke kernen en een groot aantal gehuchten en  buurtschappen. Het is een jonge fusiegemeente, vol ambities en  dynamiek en met een focus op innovatie. We stappen over van ‘regels  en moeten’ naar ‘regelen en ontmoeten’. Daarbij spelen participatie  en zelfsturing een grote rol. Samen met inwoners en ondernemers  bouwen we aan een bloeiend Beekdaelen: een groene gemeente waar  het fijn wonen, werken en ontspannen is.

We verkennen in Beekdaelen dus nieuwe wegen. Hiervoor zoeken we iemand  die aansluit bij onze zoektocht bij de afdeling Ruimte. Ga jij met ons op pad?

 

Beleidsontwikkelaar Natuur en Landschap (30-36 uur per week)

 

Met de komst van de Omgevingswet wordt de strategische ontwikkeling van de fysieke leefomgeving één integraal traject. Strategische ontwikkeling draagt bij aan de visie van de fysieke leefomgeving door strategische (beleids)aspecten bijeen te houden. Deze bestaan uit fysieke en niet-fysieke aspecten. Planologie, ruimtelijke visie, strategievorming en het vertalen daarvan in uitvoeringsbeleid en projecten. Daarbij draait om het verbinden van taakvelden, initiatieven en beleidsdoelstellingen. Ook draait het om het leggen van relaties tussen private en publieke actoren, stakeholders en belangengroepen, door middel van concepten en verhalen en het monitoren van doelstellingen.

 

Wat ga je doen?

•Je bent beleidsadviseur voor het landelijke gebied in de meest brede zin. Hieronder vallen de beleidsterreinen natuur, landschap, landbouw, recreatie/toerisme, cultuurhistorie;
•Je initieert, coördineert en begeleidt visies op het landelijk gebied;
•Je ontwikkelt beleid op jouw programma dat samenhangt met andere beleidsterreinen;
•Je zorgt voor afstemming en samenhang van strategisch en tactisch beleid met een middellange doorlooptijd binnen je programma;
•Je betrekt hierbij de bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen, waarbij er sprake is van tegenstrijdige belangen;
•Je houdt rekening met grote investeringen op strategisch niveau die gezichtsbepalend zijn voor een deel van de openbare ruimte;
•Je overlegt en begeleidt externe initiatiefnemers en brengt kansrijke initiatieven in procedure;
•Jouw resultaat draagt bij aan het imago van de organisatie;
•Je organiseert en neemt deel aan (boven)regionale overleggen met vertegenwoordigers van maatschappelijke en overheidsinstanties en koppelt afspraken en resultaten terug naar de organisatie;
•Je volgt provinciale-, rijks- en Europese programma’s en fondsen en verbindt deze aan de gemeentelijke programma’s en projecten en dat alles binnen een werkveld met hoge politieke, financiële en maatschappelijke impact.
 

 Wat breng je mee?

•HBO/WO-werk- en denkniveau (bijvoorbeeld Landschapsarchitectuur, Bos- en natuurbeheer, Land- en watermanagement of Ruimtelijke Ordening);
•Je bent gewend regelmatig onder hoge tijdsdruk en lastige omstandigheden te werken;
•Je blijft gewoon goed presteren, neemt nog steeds de juiste beslissingen en blijft rustig in je communicatie naar anderen;
•Je neemt verantwoorde risico’s en weegt kosten, risico’s en opbrengsten goed af;
•Je bent een visionair. Je ontwikkelt diverse verbeteringen en vernieuwingen, je komt met verschillende mogelijke oplossingen, ook met niet voor de hand liggende alternatieven, je neemt regelmatig afstand van de dagelijkse praktijk maar komt met concrete voorstellen;
•Je ziet kansen. Je neemt hierin initiatief en gaat, rekening houdend met de diverse belangen, achter je doel aan. Je gebruikt hierbij je netwerk;
•Je redeneert vanuit de belevingswereld van je klanten;
•Je speelt proactief in op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, bent in staat deze te vertalen naar gevolgen voor de organisatie en je eigen werkterrein en komt met initiatieven. Je blijft hierin een realist;
•Je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen. Jij zet de grote lijnen uit. Zo nodig overtuig je belanghebbenden middels constructieve discussies;
•Je bent een verbinder pur sang, die vasthoudt aan de gemeenschappelijke richting en niet schroomt de collega’s scherp te houden op hun bijdrage aan het resultaat;
•Bovenal ben je ook gewoon een fijne collega.

 

Wat bieden wij?

Een drukke en uitdagende functie binnen een organisatie in verandering. Dit betekent dat er ruimte is voor hoe je de functie invult. Samen met je naaste collega’s.

Afhankelijk van de opleiding en ervaring wordt het salaris maximaal € 5.169 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (schaal 11)

salarispeil 1 oktober 2020.

Beekdaelen volgt de CAO Gemeenten en biedt daarmee een eigentijds pakket aan arbeidsvoorwaarden, waaronder een keuzebudget van 17,05%, uitstekende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en goede zorg- en pensioen voorzieningen.

 

Wat je nog meer moet weten

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ellen Knibbeler (e.knibbeler@beekdaelen.nl)

Voor informatie betreffende de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Monique Outjers, team HRM (m.outjers@beekdaelen.nl).

 

Ja! Ik ben overtuigd!

Schrijf dan een motivatie bij je CV en dien deze digitaal in via www.igom.nl,  uiterlijk op 27 juli 2021.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature  wordt niet op prijs gesteld

Competenties

Flexibiliteit
Ondernemingszin
Stressbestendigheid
Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Creativiteit
Conflicthantering
Inlevingsvermogen
Klantgerichtheid
Mondelinge communicatie
Netwerken
Omgevingsbewustzijn
Onderhandelen
Overtuigingskracht
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Plannen en organiseren

Bijlagen

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op IGOM?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Bron*

Hoe heb je deze vacature gevonden?
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website