schaduw

Stage: (Technisch) Bedrijfskundige ondersteuning CRK
Waterschap Limburg

HBO   |   Stage   |   Tijdelijk   |   36 uur
Solliciteer (t/m 31-1-2022)

Waterschap Limburg:

Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland, primair gericht op beheer en onderhoud van waterkeringen en het watersysteem in de gehele provincie. Onze uitdagingen zijn groots: dijkversterking, klimaatverandering, waterkwaliteit, innovatie en duurzaamheid. Ruim 300 collega’s zetten zich dagelijks in voor het waterbeheer, in een afwisselend gebied: van zandgronden in het noorden tot het zuidelijke heuvelland, van steden als Maastricht, Sittard, Roermond, Weert en Venlo tot agrarische gronden en natuurgebieden.

 

Voor het cluster Areaalbeheer zoeken wij een stagiair(e).

 

Stageopdracht:

Het cluster Areaalbeheer bestaat uit ruim honderd mensen en is verdeeld in vier teams: Beheren,
Inspecteren, Onderhouden en Gebied. Wij kennen ons Areaal. Wij zorgen voor gezonde, duurzame en klimaatbestendige watersystemen en waterkeringen in reguliere  en onvoorziene situaties. Wij inspecteren, onderhouden en bestrijden. We zijn open en transparant over hoe we dat doen. Daarmee zijn wij aantoonbaar ‘in control’ en aanspreekbaar. Ons werk baseren we op kennis en (praktijk)ervaring. Wij dragen samen met de andere clusters gevraagd en ongevraagd actief bij om de taken van het waterschap uit te voeren.

 

Het waterschap is op weg  om steeds meer centraal regie te voeren over het watersysteem en de waterkeringen vanuit één centrale regiekamer (CRK). De CRK fungeert als fysieke en digitale ontmoetingsplaats en is de spin in het web binnen het waterschap. Ook verzorgt de CRK de informatievoorziening van de actuele toestand van ons watersysteem en waterkeringen en fungeert als platform voor kennisdeling (informatieknooppunt). De komende jaren zal de CRK zich door ontwikkelen in de richting van meer en volledigere informatie en visualisatie. De bedoeling is dat data-gedreven toepassingen een grote rol gaan spelen bij het dagelijkse waterbeheer of een watercalamiteit.

 

Als student een bijdrage leveren door de volgende opdracht/werkzaamheden op te pakken tijdens een stage binnen cluster Areaalbeheer.

 • De Ontwikkelaar CRK ondersteunen in de dagelijkse werkzaamheden;
 • Het meedenken aan en beschrijven van en documenteren (beoogde) werking CRK;
 • Ophalen informatie uit de werkgebieden ter optimalisatie van de visualisatie CRK;
 • Het vertalen van wensen en behoeften naar concrete vragen zodanig dat er informatie producten kunnen worden gemaakt;
 • Analyseren en opstellen van CRK werkwijzen, instructies en protocollen ter bevordering van  procesmatig werken.

 

Stageperiode:

Januari 2022 – juli 2022

 

Stageduur:

3-6 maanden

 

Wie zoeken wij:

Een student(e) HBO (Technische) Bedrijfskunde met als leerdoel:

 • Analyseren en opstellen van (werk)processen en het procesmatig werken;
 • Leren beïnvloeden van collega’s voor het behalen van de beoogde doelen;
 • Werking waterschap;
 • Structureren van informatiestromen, modellen en visualisaties;
 • Inzicht krijgen in bestuurlijke verhoudingen;
 • Samenwerken in complexe omgeving/context en afstemming van de eigen communicatie.

 

Benodigde vaardigheden en vakkennis:

 • Goed kunnen analyseren en dit kunnen vertalen naar de praktijk
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Goed ontwikkeld zelfstandig denkvermogen
 • Zelfstandig en planmatig kunnen werken
 • Voldoende kennis hebben van de standaard gegevensverwerking

 

Wat bieden wij je:

Waterschap Limburg wil een proactieve en professionele autoriteit zijn op het gebied van waterstages op elk niveau in Limburg. Samen met externe partners staan wij voor praktijkontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van studenten en mensen die anderszins werkervaring willen opdoen. Onze taak is gericht op een effectieve dynamiek tussen theorie en praktijk. We bieden een stimulerende, plezierige werk- en leeromgeving waarin verwachtingen en doelen voor alle betrokkenen duidelijk zijn.

 

De stagevergoeding  is maximaal € 510,30 bij een fulltime dienstverband. Het bedrag is gebaseerd op 30% van het wettelijk minimum loon afhankelijk van het aantal uren dat je stage loopt.

 

Geïnteresseerd?

We vragen om je motivatie in de stage toe te lichten en hoe deze aansluit bij je eigen drijfveren. Je motivatiebrief en CV ontvangen we graag via IGOM (www.IGOM.nl). Kijk voor meer informatie over Waterschap Limburg op www.waterschaplimburg.nl.

Competenties

Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Plannen en organiseren

Contactpersoon sollicitatie

HRM WL
hrm@waterschaplimburg.nl

Contactpersoon vacature

HRM WL
hrm@waterschaplimburg.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op IGOM?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Bron*

Hoe heb je deze vacature gevonden?
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website