schaduw

Teamleider Uitvoering Sociaal Domein
Gemeente Leudal

WO, HBO   |   Maximaal €5872   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 19-10-2021)

Welkom in Leudal, de derde grootste gemeente van Limburg. Niet qua inwoneraantal natuurlijk, maar wel qua oppervlakte. Leudal is een gemeente met 36.000 inwoners, 16 kernen, en ruimte… letterlijk en figuurlijk. In letterlijke zin biedt Leudal ruimte om te wonen, te recreëren en te ondernemen. Maar ook figuurlijk is er ruimte. In het moderne gemeentehuis in Heythuysen bieden wij ruimte aan onze professionals om zich te zetten voor de inwoners van Leudal. Maar we máken ook ruimte… voor jou!

 

In deze plattelandsgemeente is het goed wonen, leven en ondernemen. Samen met inwoners, ondernemers en verenigingen werken we dagelijks aan de leefbaarheid van onze dorpen. We zoeken daarom medewerkers die graag samenwerken en oog hebben voor wat inwoners belangrijk vinden. We willen de randvoorwaarden scheppen waarin initiatieven vanuit de samenleving tot bloei kunnen komen. De dynamiek van buiten is leidend. Kostenbewust, in het belang van de samenleving en in opdracht van het bestuur. Onze medewerkers werken in een informele organisatie met korte lijnen en een collegiale sfeer. We bieden goede arbeidsvoorwaarden, ruime opleidingsmogelijkheden en faciliteiten om flexibel te werken. Voor medewerkers biedt dit kansen voor persoonlijke ontwikkeling en een goede balans van werk en privé. Wil jij aan de slag in Leudal? Reageer dan op onderstaande vacature.

 

Ben jij een verbindend leidinggevende, die ook weet hoe hij een project tot een goed einde weet te brengen. Resultaatgericht, met affiniteit voor de producten van het team en humor?

Dan zoekt Leudal jou!

 

Teamleider Uitvoering Sociaal Domein

Afdeling Samenleving, 36 uur per week

 

Leudal mag dan de derde grootste gemeente zijn van Limburg (ja, wat betreft oppervlakte J) maar de ambtelijke organisatie is compact, professioneel, en volop in beweging. Wij zoeken daarom een collega die op zijn of haar carrièrepad al de nodige ervaring heeft opgedaan in het leidinggeven aan een team.

 

De afdeling Samenleving

Het team Beleid en het team Uitvoering Sociaal Domein (ca. 22 fte) vormen samen de afdeling Samenleving, waarbij het team Beleid rechtstreeks wordt aangestuurd door het afdelingshoofd en het team USD door een teamleider. Het Mensontwikkelbedrijf (MOB) is organiek ondergebracht bij het team USD.

 

De opdracht

Voor het team USD zijn we op zoek naar een teamleider die zich de komende tijd met name gaat inzetten om de in gang gezette transformatie in het sociaal domein verder in de uitvoering te verankeren, het team hierop verder in te richten en substantiële stappen te zetten op het gebied van digitalisering van producten binnen het team. Richtinggevend hierbij is het door de gemeenteraad vastgestelde plan van aanpak ‘Financieel evenwicht in het Sociaal Domein’. De uitvoering van dit plan van aanpak vraagt op korte termijn een stevige impuls.

 

Het team USD voert de materiewetten Participatiewet (inclusief aanpalende regelingen), Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Leerplicht (inclusief RMC taken) uit. De werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de teamleider zijn:

 

 • Verantwoordelijk voor het functioneren van het team;
 • Op een coachende manier hiërarchisch leidinggeven;
 • Het vormgeven en inrichten van gedegen, effectieve en efficiënte werkprocessen. Hierbij heeft het (door)ontwikkelen van de toegang bijzondere aandacht ;
 • Bevordering inzetbaarheid, zelfstandigheid, betrokkenheid en talentontwikkeling van medewerkers;
 • Zorgdragen voor het realiseren van de teamtaken en de afgesproken output;
 • Aansluiting realiseren met de transformatiegedachte in het sociaal domein en als katalysator deze ontwikkelingen verder in gang zetten en verankeren (o.a. inzetten op het voorliggende voorzieningen/veld, informele zorg e.d.). Tegelijkertijd meer kostenbewustzijn creëren en daadwerkelijk de kosten terugbrengen, waar dat politiek gewenst is;
 • Verantwoordelijk voor een efficiënt en effectief beheer en inzet van personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting;
 • Anticiperen op interne en externe ontwikkelingen, het uitzetten van de beleidskaders op het eigen werkterrein en participeren in de beleidsontwikkeling op flankerende terreinen;
 • Het ondersteunen, informeren en adviseren van het afdelingshoofd ten aanzien van het uitvoeren van het gemeentelijk beleid voor het werkterrein van het team;
 • Vertegenwoordiging van het team naar andere geledingen binnen de organisatie en in extern overleg.

 

Wij zoeken

Een ervaren manager:

 • die aantoonbaar over een HBO- of WO-niveau beschikt;
 • die ervaring heeft (opgedaan) binnen het sociaal domein, bij voorkeur in een middelgrote gemeente;
 • die op hoofdlijnen kennis heeft van de uitvoering van de Participatiewet – participatie/re-integratie én inkomen - (samen 8,8 fte), Sociale Recherche (1 fte), Wmo (10,2 fte) en leerplicht/RMC (1,6 fte);
 • die bij voorkeur ervaring heeft met de transformatie in het sociaal domein, de daarbij horende aanpak en integraliteit en in staat is om medewerkers in veranderprocessen mee te nemen;
 • die - gelet op voornoemd punt – in het bijzonder empathisch en resultaatgericht is en in staat is medewerkers te motiveren. Transformatie van het sociaal domein vraagt immers ook transformatie van de medewerker;
 • die over een stevige persoonlijkheid beschikt en gericht coacht op de ontwikkeling van de professional;
 • die gevoel heeft voor bestuurlijke verhoudingen.

 

Wij bieden

De functie is ingeschaald in schaal 12 (maximaal € 5872,- salaristabel 1 oktober 2020). Je ontvangt een Individueel Keuzebudget van 17,05% bovenop het bruto maandsalaris hetgeen je naar keuze kunt inzetten. Wij bieden een reiskostenvergoeding woon-/ werkverkeer, overige arbeidsvoorwaarden conform cao gemeenten. Wij werken met hulpmiddelen zoals een IPhone en Ipad.

 

Inlichtingen

Heb je vragen over deze functie, dan kun je contact opnemen met het afdelingshoofd Samenleving: drs. Leon Jeurninck, e-mail l.jeurninck@leudal.nl of telefonisch 0475- 859000.

 

Reageren

Ben je enthousiast over de functie? Dan zien we jouw motivatiebrief en curriculum vitae graag uiterlijk 19 oktober 2021 tegemoet via igom.nl

Competenties

Coachen
Inlevingsvermogen
Leidinggeven
Resultaatgerichtheid

Sollicitatieformulier

Heb je een account op IGOM?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Bron*

Hoe heb je deze vacature gevonden?
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website