schaduw

Wijkregisseur
Gemeente Roermond

HBO   |   Maximaal €4671   |   Schaal 10   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 29-6-2022)

Wijkregisseur

HR21: Medewerker Ontwikkeling III

36 uur per week

 

Waar ga je werken?

Roermond is de stad van Ontmoeting, Verbinding en Samenwerking. Een historische stad voor jong en oud, die zorgt voor elkaar. Wij hebben een bloeiende economie in retail, leisure en industrie en werken samen aan duurzame ontwikkeling. Roermond is een compacte stad gelegen aan het water met eromheen kernen in het groen. De natuur is vanuit de binnenstad binnen handbereik. Roermond is een dynamische en afwisselende plek om te werken en te wonen. Als wijkregisseur ga je aan de slag bij het cluster Leefbaarheid & Veiligheid in het team wijkregie. De werkzaamheden binnen dit cluster zijn divers: van APV- en evenementvergunningen tot juridisch advies en van boa’s in de openbare ruimte en/tot aan wijkregie. We richten onze energie op wat nodig is om Roermond leefbaar, veilig en gezellig te houden. Binnen het team wijkregie zijn vier wijkregisseurs werkzaam.

 

Roermond hecht veel waarde aan de ontwikkeling van de wijken en het betrekken van de bewoners hierbij. Voor de wijkregisseurs ligt hier een belangrijke taak. Het wijkgericht werken heeft als doel het bewaken en verbeteren van het leefklimaat in de wijk. Het is een continu proces waarin de gemeente randvoorwaarden kan bieden om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. De wijkregisseur heeft hierin een spilfunctie en voert de regie op het proces van het wijkgericht werken.

 

Wie ben jij?

Je beweegt gemakkelijk tussen inwoners en organisatie. Je bent optimistisch en praktisch ingesteld. Het glas is bij jou halfvol en je krijgt energie van werken aan meerdere zaken tegelijkertijd. Hobbels zijn uitdagingen en je schroomt niet om ergens op af te stappen. Moet iets aangepakt worden? Jij weet wel een creatieve manier!

 

Wat ga je concreet doen?

Als wijkregisseur weet je in grote lijnen wat speelt in de wijk. Met  samenwerkingspartners signaleer je vroegtijdig knelpunten en problemen en werk je samen naar een gedragen aanpak. Met samenwerkingspartners en inwoners draag jij bij aan de leefbaarheid binnen jouw wijken. Je staat met één been in de samenleving en in onze wijken en met het andere in de gemeentelijke organisatie. Als wijkregisseur ben jij op de hoogte van de werkwijze van een ambtelijke organisatie en jouw collega’s. Je kent de gevoeligheden en herkent trends en ontwikkelingen in de wijk. Het is jouw taak om de juiste mensen bij elkaar te brengen en te motiveren, zowel binnen de ambtelijke organisatie als in de wijk.

 

Als wijkregisseur:

 • Lever je input en adviseer je bij het opstellen van (stedelijk) beleid in de wijk, zoals veiligheidsplannen en jeugdbeleid;
 • Adviseer je bij fysieke en sociale projecten;
 • Leg je verbindingen tussen verschillende organisatieonderdelen, afdelingen en samenwerkingspartners die van invloed zijn op de fysieke-, sociale-, economische- en veiligheidssituatie in de woon-, werk- en leefomgeving in de wijk;
 • Adviseer en stimuleer je collega's in de organisatie als het gaat om participatie en communicatie in de wijk om de integratie van wijkgericht werken en de inbreng van de wijk in beleid te borgen;
 • Adviseer je gevraagd en ongevraagd bestuurders, management, projectleiders en beleidsadviseur over de effectiviteit en uitvoerbaarheid van plannen/beleid in de wijk;
 • Sta je in contact met de partners in de wijk om kennis uit de wijk en vanuit de gemeente op de juiste wijze samen te brengen;
 • Signaleer je in een vroeg stadium hetgeen op wijkniveau plaatsvindt;
 • Monitor je de ontwikkeling van de wijk om waar nodig het beleid dan wel uitvoering van het beleid bij te laten stellen.
 • Heb je ervaring met het ontwikkelen van wijkplannen en het regisseren van de uitvoering daarvan.

 

Het wijkgericht werken is binnen de gemeente Roermond een proces van continu ontwikkelen. Dat betekent dat het takenpakket van de wijkregisseur aan verandering onderhevig is, zeker het komende jaar. Bij deze doorontwikkeling lever je een actieve bijdrage.

 

Wat verwachten wij?

 • Je hebt een (aantoonbaar) HBO werk- en denkniveau;
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met fysieke, sociale en veiligheidsopgaven in wijken;
 • Je hebt een brede kijk op de genoemde beleidsterreinen en inzicht in en ervaring met bestuurlijke processen en bestuurlijke verhoudingen;
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je legt gemakkelijk contact zowel met inwoners, initiatiefnemers, ketenpartners als collega’s binnen het stadhuis;
 • Je bent omgevingsbewust en analytisch van aard;
 • Je durft mensen aan te spreken, maakt duidelijke afspraken en stelt waar nodig in verbinding duidelijke grenzen: “nee, het kan niet” is ook een antwoord;
 • Je beschikt over passie die je aantoonbaar inzet voor een veiligere en mooiere leefomgeving voor de inwoners, de ondernemers en de bezoekers van Roermond;
 • Je weet een positieve en constructieve bijdrage te leveren aan de afdeling en de organisatie als geheel;
 • Je bent hét aanspreekpunt voor de partners in de wijk;
 • Je accepteert een baan zonder duidelijke en vaste werktijden, want jij bent net zo flexibel als de mensen uit de wijken zijn;
 • Je hebt een open houding en bent makkelijk bereikbaar.

 

Wat kun je verwachten?

 • Een plek in een gedreven en enthousiast cluster;
 • Een organisatie in ontwikkeling met ruimte en behoefte aan jouw input;
 • Een stad die zoveel vraagt dat niet voor alles aandacht en middelen beschikbaar zijn;
 • Een veelzijdige en uitdagende werkomgeving;
 • Een salaris van maximaal € 4671,- bruto per maand (schaal 10) op basis van een 36-urige werkweek (peildatum 1/4/2022), inpassing in aanloopschaal 9 is mogelijk;
 • Goede arbeidsvoorwaarden o.a. uitloopschalen, ICT voorzieningen en het IKB (dit kun je inzetten voor bijvoorbeeld de inkoop van extra vrije dagen) en een reiskostenvergoeding.

 

Kom je bij ons werken?

Ga dan naar www.igom.nl en solliciteer vóór 30 juni 2022.

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag en maakt deel uit van de selectieprocedure. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang.

 

Vragen?

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met:

Peter Hanner, Clustermanager Leefbaarheid en Veiligheid, bereikbaar op 06 25 38 80 70.

Competenties

Analytisch vermogen
Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op IGOM?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Bron*

Hoe heb je deze vacature gevonden?
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website