schaduw

Leden Adviesraad Sociaal Domein
Gemeente Roerdalen

Anders   |   Regulier   |   Vast   |   4 uur
Solliciteer (t/m 4-7-2022)

Adviesraad Sociaal Domein zoekt leden

 

De term ‘sociaal domein’ is een breed begrip. Het gaat over de manier waarop mensen in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Het sociaal domein gaat over ondersteuning, begeleiding, jeugdhulp, dagbesteding, inkomen, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. De Adviesraad Sociaal Domein helpt mee om  de ondersteuning vanuit de gemeente zo goed mogelijk te laten passen bij wat inwoners nodig hebben. De adviesraad zoekt nieuwe leden.

 

Wat doet de adviesraad?
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college over het beleid op het gebied van het sociaal domein of de uitvoering ervan. Ook kijkt de raad naar de communicatie met inwoners en de kwaliteit van de dienstverlening. De raad is betrokken, deskundig en onafhankelijk van de gemeente. Ze geeft gevraagd én ongevraagd advies. De adviesraad behandelt geen individuele problemen. Ze kunnen wel sociaal maatschappelijke problemen op de gemeentelijke agenda zetten.

Wie ben jij?
Je voelt je betrokken of hebt ervaring met bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Participatiewet. Je woont in Roerdalen en je vindt het belangrijk om op te komen voor de belangen van inwoners. Je bent een teamspeler en je kunt ongeveer 4 uur per week besteden aan werkzaamheden voor de adviesraad. Wij vinden het belangrijk dat alle leeftijdsgroepen in de Adviesraad vertegenwoordigd zijn. Daarom vragen we speciaal jong volwassenen om te reageren.

 

Wat ga je doen?
Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein ben je de stem van de inwoners van Roerdalen die ondersteuning van de gemeente krijgen. Je kunt hun wensen, opmerkingen en ideeën overbrengen aan de gemeente. De gemeente houdt rekening met de inbreng van de adviesraad bij het opstellen van beleid en de uitvoering daarvan. De raad vergadert eenmaal per maand, behalve in juli en augustus. De vergaderingen zijn steeds op maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur. Een andere vergaderdag en -tijd is bespreekbaar.

Wat bieden we?
We bieden je een uitdagende vrijwilligersfunctie in een kritisch en enthousiast team. Je ontvangt per vergadering een vergoeding.

 

Samen doen!
De gemeente Roerdalen wil graag bijdragen aan het geluk van inwoners, bezoekers én medewerkers. We werken daarbij niet alleen vóór, maar mét onze inwoners. Samen doen! Dit vraagt om een nieuwe manier van werken, een andere overheid. Een overheid die werkt vanuit respect, gelijkwaardigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein kun jij hier een belangrijke rol in spelen.

 

Interesse?
Reageer dan uiterlijk op 4 juli 2022 via www.IGOM.nl. De eerste gespreksronde is in week 28.  Wil je  eerst meer informatie? Neem dan contact op met beleidsmedewerker Sonja Thissen via sonja.thissen@roerdalen.nl of via telefoonnummer 0475-255 337.

 

 

Competenties

Mondelinge communicatie
Samenwerken

Sollicitatieformulier

Heb je een account op IGOM?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Bron*

Hoe heb je deze vacature gevonden?
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website