schaduw

Klantmanager Wmo
Gemeente Stein

HBO   |   Maximaal €4208   |   Schaal 9   |   Regulier   |   Vast   |   0 - 32 uur
Solliciteer (t/m 4-7-2022)

Dat maakt Stein voor mij…

 

Een flexibele en slanke organisatie die gericht is op samenwerking. En waarin mens en organisatie kwantitatief en kwalitatief op orde zijn om de taken van nu en in de toekomst optimaal uit te voeren. Om dit te bereiken, bouwt de gemeente Stein aan een moderne en professionele organisatie. Hierin worden systemen, instrumenten en de organisatiecultuur afgestemd op de visie op de nieuwe organisatie. Onderlinge samenwerking vormt de basis voor goede dienstverlening richting inwoners en bedrijven van de gemeente Stein. Een volwassen organisatie waar je graag in wilt werken. Een gemeente waar je trots op bent!

 

Om ons hierin te ondersteunen zijn we voor ons team Wmo-Jeugd & Schuldhulpverlening, onderdeel van de afdeling Werk en Inkomen, op zoek naar een geschikte kandidaat voor de structurele functie van:

 

 

Klantmanager Wmo

(32 u/w)

 

 

Algemeen.

Bij de uitvoering van de taken op het sociale domein staat het appel aan de eigen verantwoordelijkheid centraal. Om onze inwoners hierbij te helpen zetten we ons in om de zelfredzaamheid te vergroten. Jij als klantmanager Wmo speelt hier een belangrijke rol in. Daarbij werken we kerngericht zodat onze medewerkers weten wat in de lokale situatie speelt en welke oplossingen in de maatschappelijke omgeving te vinden zijn. Als de oplossingen er niet of onvoldoende zijn bieden wij het vangnet op de grond van de regelingen op het vlak van werk, inkomensondersteuning, maatschappelijke participatie, maatschappelijk ondersteuning en Jeugdzorg. Beoordelen wat onze inwoner nodig heeft in zijn of haar situatie ten aanzien van het kunnen participeren wordt jouw taak.

 

Werkzaamheden.

De allround klantmanager Wmo verstrekt informatie en advies op het vlak van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. De klantmanager is verantwoordelijk voor het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het verstrekken van voorzieningen aan mensen met een beperking of een ondersteuningsbehoefte. Op grond van een melding beoordeelt de klantmanager of een keukentafelgesprek nodig is. In dat gesprek worden de omstandigheden van een inwoner in kaart gebracht op alle leefgebieden en wordt beoordeeld op welk vlak ondersteuning nodig is. Daarbij gaat het met name om de gebieden wonen, vervoer, hulp bij huishouden, begeleiding, persoonlijke verzorging en een deel van de jeugdzorg. Op grond van de bevindingen wordt getracht binnen de omgeving van de burger een oplossing te vinden. Als dat niet mogelijk is wordt een ondersteunende voorziening ingezet. De klantmanager vervult zowel taken op gebied van de Wmo alsook de Jeugdwet.

 

Hierbij vormt de klantmanager zoveel mogelijk zelf een oordeel over de situatie. Slechts als eigen oordeel niet mogelijk is wordt advies ingewonnen bij bijvoorbeeld een externe medisch adviseur. De grote uitdaging in het werk van de klantmanager Wmo is het werken volgens de kanteling. Burgers verwachten ondersteuning van hun gemeente, maar die zal eerst proberen te bevorderen dat de burgers hun eigen maatschappelijke omgeving inzetten om hun probleem zelf op te lossen. Daarnaast is het belangrijk dat je de bevindingen goed kunt verwoorden en netjes kunt verwerken in de benodigde rapportages.

 

Wie zoeken wij?

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding, aangevuld met relevante opleidingen en/of cursussen op het gebied van de AWBZ / Wmo / AWB;
 • Je hebt aantoonbare en relevante werkervaring bij voorkeur als consulent / klantmanager Wmo;
 • Kennis en relevante wetgeving alsook van de doelgroep en ziektebeelden is noodzakelijk;
 • Je bent klantgericht;
 • Je bent sterk in samenwerken;
 • Je bent gericht op resultaat;
 • Ervaring met en kennis van de applicatie Civision Samenlevingszaken is een pré.

 

Wat bieden wij?

 • Een structurele functie, waarbij het eerste jaar wordt aangegaan met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Na één jaar functioneren zal op basis van een beoordeling worden bezien of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • Een salaris in schaal 9, zijnde maximaal € 4.208,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (salarispeil 1 april 2022) en afhankelijk van opleiding en werkervaring;
 • Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05%;
 • Je hebt de mogelijkheid het IKB uit te ruilen voor doelen zoals onder andere de aanschaf van een fiets, reiskosten woon-werkverkeer, sportcontributie of bijv. een werkplekinrichting thuis.
 • Een 32-urige werkweek, eventueel aangevuld met ADV.
 • Een boeiende werkomgeving met een veelzijdig takenpakket.
 • Pensioenopbouw bij het ABP.
 • Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.
 • Je ontvangt een laptop en mobiele telefoon.
 • Flexibele werktijden.
 • (Tijdelijke) thuiswerkvergoeding in 2022.
 • Wij vergoeden géén woon- werkverkeer.

 

Meer informatie.

Voor mee inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met mevrouw Floor de Smet, Teamleider Wmo-Jeugd & Schuldhulpverlening, via het telefoonnummer

06-12095449.

Over de procedure en algemene informatie kun je terecht bij de heer Rob Nabuurs, HR-adviseur, via het telefoonnummer 046-4359314.

 

Solliciteren.

Een sollicitatiebrief met duidelijke motivatie voor de functie en de reden waarom je parttime wilt werken, voorzien van CV kun je tot en met maandag 4 juli a.s. gericht aan het College van Burgemeester & Wethouders, mailen naar vacature@gemeentestein.nl o.v.v. Klantmanager Wmo. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Competenties

Integriteit
Stressbestendigheid
Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Inlevingsvermogen
Klantgerichtheid
Mondelinge communicatie
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Kwaliteitsgerichtheid
Nauwkeurigheid
Resultaatgerichtheid

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op IGOM?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Bron*

Hoe heb je deze vacature gevonden?
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website