schaduw

Verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Oekraïne
Veiligheidsregio Limburg-Noord

HBO   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   0 - 36 uur

“Limburg-Noord de veiligste en gezondste regio"

Dat is de ambitie van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN), een organisatie van én voor 15 gemeenten in de regio Limburg-Noord bestaande uit ruim een half miljoen inwoners.

 

Een veiligheidsregio is een gebied waarin wordt samengewerkt tussen verschillende besturen en diensten bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweer, volksgezondheid, rampen- en crisisbestrijding en openbare orde en veiligheid. GGD Limburg-Noord, Brandweer en de afdeling Crisisbeheersing maakt deel uit van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). VRLN is daarmee een van de weinige veiligheidsregio’s in Nederland die ook een GGD in de eigen organisatie heeft.

Veiligheidsregio Limburg Noord telt ongeveer 600 medewerkers in vaste dienst, en daarnaast ongeveer 800 brandweervrijwilligers. VRLN kenmerkt zich als een brede netwerkorganisatie met overheden, gezondheidszorg, bedrijven en burgers. Daarnaast werkt de VRLN nauw samen met politie, gemeenten, waterschappen, defensie en adviseert gevraagd en ongevraagd, regisseert, organiseert, faciliteert en voert activiteiten uit.

 

De GGD werkt binnen het domein Publieke Gezondheid aan gezondheidsbevordering, gezondheidsbewaking en gezondheidsbescherming en is erop gericht dat inwoners en bedrijven gezonde en veilige keuzes kunnen maken.  

Op dit moment maakt de GGD als organisatie een doorontwikkeling door. Gebaseerd op bovengenoemde ambitie wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en slagvaardige GGD. Belangrijke thema’s hierin zijn o.a. ‘de goede dingen doen en de dingen goed doen’, samenwerken en het onderhouden van relaties, leiderschap en resultaat- en klantgerichtheid van managers en medewerkers. In een omgeving die aan veranderingen onderhevig is, is het van belang dat werknemers worden uitgedaagd om te blijven leren en te leren omgaan met deze veranderingen. Dat vraagt een vitale en veerkrachtige organisatie en dat vormt de basis voor de verdere doorontwikkeling van de GGD Limburg-Noord. De kernwaarden ofwel de rode draad door alle ontwikkelingen heen zijn verbinding, vertrouwen, vakmanschap, informatie gestuurd en duurzaamheid. 

 

We zijn voor de GGD | Jeugdgezondheidszorg op zoek naar meerdere kandidaten voor onderstaande functie om ons zorgaanbod voor kinderen uit Oekraïne vorm te geven:

 

1 fte VERPLEEGKUNDIGE - JEUGDGEZONDHEIDSZORG

1 fte Doktersassistente (bevoegd en bekwaam om te vaccineren)

Ten behoeve van 2-18 jarigen uit de Oekraïne

 

De GGD zorgt voor het hoogwaardig invulling geven aan het beschermen van de volksgezondheid tegen risicofactoren (gezond zijn) en de actieve bevordering van de volksgezondheid (gezond leven) binnen de regio. Niet alleen voor onze eigen burgers, maar ook voor kinderen die tijdelijk al dan niet langdurig opgevangen worden in Nederland. Dit zodat ook de kwetsbare doelgroepen gezond kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen.

 

Als Jeugdverpleegkundige en doktersassistente voor Oekraïense opvangkinderen ga je naar de opvanglocaties om daar ter plekke kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar te kunnen vaccineren. In duo’s, bestaande uit een jeugdverpleegkundige en een doktersassistent, bied je specifieke zorg aan in het werkgebied van de GGD LN, die loopt van Mook tot Echt/Susteren. Op hoofdlijn zijn dit je werkzaamheden:

 • Je voert een korte intake met ouder(s) en jeugdigen over de ontwikkeling van de jeugdige;
 • Je geeft daar waar nodig advies- en gezondheidsvoorlichting;
 • Je bent verantwoordelijk voor de verpleegkundige preventieve zorg en het vaccineren;
 • Je regelt, plant, organiseert en coördineert binnen een klein team de zaken rondom het vaccinatiebeleid van de Oekraïense jeugdigen en geeft hier uitvoering aan.   

 

Dit vragen we van je

 • Als verpleegkundige ben je in het bezit van een diploma HBO-V (BIG geregistreerd);
 • Als doktersassistente ben je in het bezit van het diploma Doktersassistente; MBO 4
 • Je bent betrokken, enthousiast over en je wilt graag een bijdrage leveren aan de publieke (jeugd) gezondheidszorg;
 • Je houdt ervan je tanden te zetten in planningsvraagstukken en ben resultaatgericht;
 • Je bent iemand die graag samenwerkt en ook onder druk rustig blijft om continu aan goede zorg rondom het vaccinatiebeleid te werken;
 • Je bent uitstekend in staat je in het Engels uit te drukken;

Russisch en/of Oekraïens kunnen spreken is een pré;

 • Kennis van het registratiesysteem KIDOS is een pré;
 • Je bent op korte termijn beschikbaar voor een nog onbepaalde periode;
 • Je bent flexibel en inzetbaar voor de hele regio Limburg Noord en bent in bezit van een auto.


Dit is handig om te weten

Op dit moment zoeken we een team samengesteld met verpleegkundige en doktersassistentes. Het bevoegd en bekwaamzijn voor vaccineren is een absolute vereiste. Het gaat om een tijdelijke aanstelling voor zoals het er nu naar uit ziet 6 maanden, die mogelijk verlengd wordt, afhankelijk van de duur van de opdracht waar we als GGD voor staan. Dit gezien het feit we niet kunnen voorspellen hoe lang we als GGD zorg en aandacht nodig hebben voor de Oekraïense jeugdigen. Het is wel mogelijk om na afloop van deze tijdelijke aanstelling(en) bij gebleken geschiktheid en voldoende formatieruimte door te stromen naar de reguliere Jeugdgezondheidszorg of de Algemene Gezondheidszorg.

 

Wat wij bieden

We willen dat al onze medewerkers gemotiveerd, betrokken, vitaal en veerkrachtig zijn en dat ook blijven. Zo werken we optimaal samen aan een toekomstbestendige organisatie. Naast boeiend en afwisselend werk bieden wij jou:

 • Een tijdelijke aanstelling van minimaal 16 tot 36 uur per week; met een mogelijke verlenging;
 • Een salariëring afhankelijk van jouw kennis, ervaring en de functie die je gaat uitoefenen. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
  • een VPK wordt ingeschaald in schaal 9 van de CAR-UWO tussen de € 2.865 en €4.208 op basis van 36 uur;
  • een doktersassistente wordt bij ons ingeschaald in schaal 7 tussen €2.255,- en  €3.301,-op basis van 36 uur. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.

 

Solliciteren 

Ben je enthousiast geworden? Ga naar https://vrln.nl/vacature?vacancy_id=2997543 en solliciteer voor 29 augustus 2022 door te klikken op de knop “Direct solliciteren” om de stappen te doorlopen. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 7 september 2022.

 

Heb je vragen over de vacature of de organisatie neem dan contact op met Nina Derks, teamleider JGZ, (Telefoon: 06-28098720) of Eric Bouvrie, teamleider JGZ (06-81743964. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met personeelenorganisatie@vrln.nl

 

De gesprekken zullen worden gevoerd op basis van geschiktheid en tijd van binnenkomst. Ingangsdatum is namelijk zo spoedig mogelijk.

 

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld!

Competenties

Flexibiliteit
Stressbestendigheid
Zelfstandigheid
Mondelinge communicatie