schaduw

Bewindvoerder Beschermingsbewind
Kredietbank Limburg

HBO   |   Tussen €2865 en €4208   |   Schaal 9   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   32 - 36 uur
Solliciteer (t/m 28-8-2022)

Vacature Bewindvoerder Beschermingsbewind

 

KBL 2.0: Anders denken Anders doen!

 

KBL werkt betrokken en professioneel aan betrouwbare dienstverlening voor onze klanten. Wij staan voor duurzame financiële oplossingen in het sociale domein. Dit doen wij:

ter voorkoming van financiële problemen
bij problematische dan wel risicovolle schulden werken wij snel aan een oplossing dan wel aan een beheersbare financiële situatie, omdat het wegnemen van de stress veroorzaakt door schulden de oplossing is voor het boeken van vooruitgang op de andere levensdomeinen.

Door een interne verschuiving is de afdeling bewindvoering op zoek naar een Bewindvoerder beschermingsbewind (0,89 - 1,0 Fte)

 

Als bewindvoerder beschermingsbewind werk je binnen de afdeling beschermingsbewind van de Kredietbank Limburg. Je wordt rechtstreeks aangestuurd door de regiomanager beschermingsbewind en geeft functionele aanwijzingen aan de medewerker bewindvoering.

 

Welke taken oefen je uit

 

Je adviseert en biedt desgevraagd ondersteuning bij verzoeken tot onderbewindstelling van personen, die door lichamelijke of psychische problematiek niet/onvoldoende in staat zijn om hun vermogen te beheren en/of om te gaan met financiële middelen en verplichtingen.

Je verstrekt informatie aan klanten en/of hun klantsysteem over beschermingsbewind, de juridische status daarvan, het karakter ervan als puur financiële beschermingsmaatregel en de procedure ter zake.

Je brengt – na benoeming tot bewindvoerder - de situatie van de toegelaten klant en diens financiële en persoonlijke situatie in kaart en rapporteert na de onderbewindstelling over het onder bewind gestelde inkomen en/of vermogen aan de Kantonrechter.

 

Je woont zittingen bij van de Rechtbank en of is procespartij aangaande toelating/beëindiging WSNP, hoorzitting, hoger beroepszittingen, dwangakkoord, huurzaken etc.

 

Je voert regie op en verricht alle uit de bewindvoering voortvloeiende aangelegenheden betreffende de behartiging van de financiële belangen van de klant.

 

Draagt zorg voor de tijdige betaalbaarstelling van vaste lasten en financiële verplichtingen van de klant.

Begeleidt door periodiek contact de klant en tracht hem door je begeleiding te beschermen tegen bemoeienis van derden en/of tegen zichzelf waar het diens inkomen of vermogen betreft.

 

Je bent het aanspreekpunt voor en onderhoudt contacten met ketenpartners, rechtbanken, ketenpartners/hulpverleners, notarissen over het gevoerde beschermingsbewind, de status van klantdossiers en/of de specifieke situatie van klant.

 

Je neemt deel aan bijeenkomsten in de keten in geval van aanwezige multiproblematiek en levert hieraan een bijdrage vanuit de eigen vakdiscipline met als doel het bewerkstelligen en behouden van financiële stabiliteit van de betreffende klant.

 

Je legt jaarlijks/5 jaarlijkse schriftelijk verantwoording af aan de Kantonrechter over het gevoerd beschermingsbewind alsmede het doel en de juistheid van de maatregel beschermingsbewind.

 

Je bevordert de financiële zelfredzaamheid van de klant en draagt zorg voor een adequate afronding van het betreffende bewind.

 

Functie-eisen

 

Diploma van een passende HBO-opleiding, aangevuld met kennis van specifieke delen van het privaatrecht (o.m. familierecht). Voldoen aan de kwaliteitseisen rechtspraak voor schuldenbewinden en de jaarlijks verplichte bijscholing van de te behalen PE-punten.
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een bewindvoerderskantoor
Kennis van de sociale wet- en regelgeving;
Kennis van de doelgroep en inzicht in haar problematiek.

 

Salariëring

De arbeidsvoorwaarden bij Kredietbank Limburg vallen onder de Cao SGO. Het salaris bedraagt (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring) maximaal € 4.208,- bruto per maand.

 

Reactie

Voor inlichtingen over deze functie kun je contact opnemen met Robert Hendrikx, afdelingsmanager Bewindvoering en met betrekking tot de procedure met Marc Gelissen, stafmedewerker HRM. Tel: 088-1019999.

 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief, voorzien van Curriculum Vitae vóór 29 augustus 2022 naar: sollicitatie@kblb.nl.

Contactpersoon sollicitatie

Robert Hendrikx
Afdelingsmanager
088-1019999
r.hendrikx@kblb.nl

Contactpersoon vacature

Marc Gelissen
Stafmedewerker HRM
088-1019892
m.gelissen@kblb.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op IGOM?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Bron*

Hoe heb je deze vacature gevonden?
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website